ŞAİRLİK

Somuncu Baba

Şairlik¸ "gül alıp gül satmaktır"¸ "gülden terazi tutmaktır"¸ "gülü gül ile tartmaktır." (Ümmî Sinan)

Şairlik¸ şiirle şuur arasındaki yakın ilişkiyi seziştir. Şairlik¸ konuşmaktan ziyade bir susma işidir.


Şairlik¸ utanılacak¸ gizlenecek¸ saklanacak bir olgu değildir.


Şairlik¸ sonradan kazanılan bir hassa değil¸ bir Hak vergisidir. Şair olunmaz¸ şair doğulur.


Şairlik¸ cahillikle hiç bağdaşmayan şeydir. (Ziya Paşa)


Şairlik¸ söze şekil verme sanatında mâhirliktir.


Şairlik¸ sonsuz bir arayış yolculuğu ve bu yolculuğu anlatıştır.


Şairlik¸ başka hiçbir şaire¸ yazara¸ insana benzemeyiştir.


Şairlik¸ Kaf dağındaki gizli hazinenin anahtarını buluştur.


Şairlik¸ dünya nimetlerini terk ederek bir başına kalıştır.


Şairlik¸ güzel bir mısra avlayacağım diye¸ en tehlikeli denizlere dalıştır.


Şairlik¸ kimi zaman da ölçü ve kafiyenin tesadüflerinden medet umuştur.


Şairlik¸ "kapısını sabah rüzgârından başka açan olmasa bile" (Fuzûlî)¸


bir ömür boyu kendi tekkesine kendi postunu seriştir.


Şairlik¸ başka insanlardan farklı ve üstün olduğunun idrâkine varıştır.


Şairlik¸ hatıra ilk gelen buluşların tuzağına düşmeyiştir.


Şairlik¸ her an uçurumun kenarında ayağı kaymadan dimdik duruştur.


Şairlik¸ en güzel şiiri ben söylerim / ben yazarım tavrına sahip oluştur.


Şairlik¸ doğuştan getirilen ham bir yetenektir; ancak ilimle¸ çabayla geliştirilebilir.


62 Mart 2009


Şairlik¸ hesabîliğin semtine bile uğramayan gerçek hasbîliktir.


Şairlik¸ alınıp satılabilecek bir meta değildir.


Şairlik¸ şantaj aracı olarak kullanıldığında¸ en büyük alçalıştır.


Şairlik¸ bir mizaç¸ karakter¸ huy¸ yapı¸ tabiat meselesidir.


Şairlik¸ kendi kendine fışkıran bir petrol kuyusudur.


Şairlik¸ kalabalıklar içinde yalnız kendinle meşgul olmaktır.


Şairlik¸ elindeki / dilindeki elmasla kendi benliğini durmadan yontmaktır.


Şairlik¸ "gaibi kurcalamaktır."¸ "meçhuller caddesinde yürümektir." (Necip Fazıl)


Şairlik¸ "aşkı birdenbire bulmaktır"¸ "bu armağan bulanındır." (Şeyh Galip)


Şairlik¸ "Kop dağında bir dükkân¸ bir tezgâh açmaktır." (Necip Fazıl)


Şairlik¸ herkesten önce sahibini doyuran bir manevî gıdadır.


Şairlik¸ "gül alıp gül satmaktır"¸ "gülden terazi tutmaktır"¸ "gülü gül ile tartmaktır." (Ümmî Sinan)


Şairlik¸ -Allah'ın seçtikleri hariç- dünyadaki en üstün memuriyettir. (Necip Fazıl)


Şairlik¸ "Allah'ın körebesi¸ cinlerin padişahı olmaktır." (Necip Fazıl)


Şairlik¸ kendi içine doğru sonsuzca seyahate çıkmaktır.


Şairlik¸ benlik madenini¸ ruh mücevherini mütemadiyen işlemektir.


Şairlik¸ gönül aynasını tozlardan uzak tutmak ve onu bıkmadan usanmadan parlatmaktır.


Şairlik¸ hekimlikten başka türlü bir hekimlik¸ hâkimlikten başka türlü bir hâkimliktir.


Şairlik¸ âdeta dünyadayken cehennem azabını yaşamaktır.


Şairlik¸ cennet lezzetlerinin tadına bakmaktır.


Şairlik¸ insan türünün ve bütün yaratılmışların sözcülüğünü yapmaktır.


Şairlik¸ her şeyden ve her durumdan kendine vazife çıkarmaktır.


Şairlik¸ herkesle herkes¸ her şeyle her şey olmaktır.


Şairlik¸ söz ülkesinin bezirgânbaşılığı; dil cambazlığı¸ oyunbazlığıdır.


Şairlik¸ tercih edene göre¸ hem bir alâ-yı illiyyin¸ hem de bir esfel-i sâfilindir.


Şairlik¸ Kâbe duvarına asılacak sekizinci şiire ve


Hz. Peygamber (s.a.v)'in hırkasına liyakate talip olmaktır.


 


Hâsılı şairlik¸ Şeyh Galip'in de dediği gibi¸ "bir özge maceradır"…

Sayfayı Paylaş