Edebiyat
Sayfa:7

HİKMETLİ MENKIBELER

Somuncu Baba

“Muâviye b. İyâs'ın yanında oturuyordum ve konuşuyorduk. Konuşma arasında birisi bahis mevzûu olmuş. Ben de onun aleyhinde bir şey- ler… Devamını oku

ZULÜM PÂYİDAR OLMAZ

Somuncu Baba

Ülkemizde zaman zaman ihtilaller oldu. Bazı görüşler¸ düşünceler¸ kitaplar susturuldu; ancak normal bir yönetime geçildikten sonra bu susturulmaların sadece zahirde… Devamını oku

MEKTUBUN MUHABBETİ

Somuncu Baba

"Mektuplarla nice dostluklar kurulmuş¸ nice sevgiler gelişmiştir. Mektuplar vuslatı zor olanların gönüllerindeki sevgi ve muhabbetin tercümanı olmuştur. Birinden mektup gelmesi… Devamını oku

OSMANLI TOPLUMU VE RAMAZAN MEDENİYETİ

Somuncu Baba

Mübarek Ramazan ayında¸ fert ve cemiyet planında bir arınma¸ saflaşma ve yeniden dirilmenin yaşandığı; manevî¸ ahlakî ve insanî fazilet ve… Devamını oku

GÜNEŞ GİBİ ŞEFKATLİ

Somuncu Baba

Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu'lu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol (Güneş gibi şefkatli¸ yer (toprak) gibi alçakgönüllü¸ su… Devamını oku

ŞEYH HAMİD-İ VELÎ TÜRBESİ'NDEKİ HÜSN-İ HAT LEVHALARI

Somuncu Baba

"Hikmetli ve ibretli sözler bir görsel güzellik olmakla birlikte¸ hakikati ve hikmeti hatırlatma açısından önemli bir kültürel unsurdur. Kadim kültür… Devamını oku

BİZE NE YAPAR ÖLÜM?

Somuncu Baba

2008'in Temmuz ayında Hakk'a yürüyen günümüz şairlerinden Erdem Bayazıt¸ edebiyatımızda 2. Yeni diye bilinen akımın etkisinde olmakla birlikte¸ şiirlerindeki açıklık¸… Devamını oku

ÂRİFLERİ TANIMAK

Somuncu Baba

“Nefsin isteklerine göre amel¸ onun varlığını artırır. Mürşidin işaretine uygun olarak¸ nebilerin ve velilerin yol göstermesiyle amel etmek ise¸ nefsi… Devamını oku

ÜÇ İRFANÎ ÖĞÜT

Somuncu Baba

“Yaşamın gerçek amacı dünya için çalışıp kazanmak ve biriktirmek¸ iyi bir aile ve iyi bir iş sahibi olmak değildir. Herkesin… Devamını oku

SAKIN TERK-İ EDEPTEN

Somuncu Baba

(Sakın saygıyı elden bırakma¸ burası Allah'ın Habîbi'nin mahallesidir. Burası Hakk'ın tecellî ettiği yer ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in makamının bulunduğu mekândır.)… Devamını oku