Edebiyat
Sayfa:50

HULÛSÎ EFENDİ (k.s.)’NİN HAKİKAT DİLİ

243 Dergi-16

“İslam düşüncesiyle gelişen klasik şiirde ve tasavvuf şiirinde bilinmeyenlerin anlatılabilmesi için bilinenlerden ona karşılık bulmaya çalışma gayreti vardır.”   “Edebiyat… Devamını oku

DOSTUN DERDİYLE DERTLENMEK

243 Dergi-32

Tasavvufî açıdan hakiki dost Cenab-ı Allah’tır. Diğer dostluklar ise, Allah rızasını kazanmak gayesiyle Allah’ın sevdiği kullarıyla dost olma şeklinden ibarettir…. Devamını oku

DİVAN KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA BİR BEYTE BAKIŞ

243 Dergi-70

Zülfünü yüzden götür esrâr-ı hattı zâhir et  Âyet-i hüsnünü uşşâka okut çekme nikâb (Ey sevgili! Saçlarını yüzünden kaldır, yüzündeki ayva… Devamını oku

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA MAHLAS VE HULÛSÎ EFENDİ(K.S.)’NİN MAHLASI

+++sivas.244 Dergi (004)-8

Mahlas geleneği Mahlâs, şairin şiirdeki ismidir ve aynı zamanda şiire attığı imzadır. Türk edebiyatı geleneğinde hemen her şairin gerçek isminin… Devamını oku

KAŞLARIN HİLÂLE NOKSAN BAKTIRIR

+++sivas.244 Dergi (004)-35

Geleneksel edebiyatımızda yani Divan ve Halk edebiyatlarında sevgilinin tasviri yapılırken birtakım benzetmeler ve mazmunlar dikkat çekicidir. Bunlar bugünün okuyucusunun, dinleyicisinin… Devamını oku