Edebiyat
Sayfa:49

DÜNYALIKTAN FERÂGAT

237 Dergi_ORJ-17

Tasavvufî anlayışı benimseyerek dervişâne bir hayatı tercih eden ilk dönem zâhidleri dünyayı, dünya malını kalbe sokmayı kötülemek suretiyle fakrı; zenginliğe… Devamını oku

BOSNA’DA BİR TÜRK HAYRÂNI VE BİR SİLSİLENÂME

238 Dergi-15

İmanın asıl kaynağı Allah sevgisidir. Cenâb-ı Allah’a kulun sevgisi çoğaldıkça, gönül bahçesinde mârifet çiçekleri açar.  Tasavvuf yolu, bir Allah dostu… Devamını oku

İTÂATTEN SADÂKATE

239 Dergi-16

Tasavvufun temelini oluşturan kavramlardan ve en güzel vasıflardan biri olan sıdk; “hakîkati ifade etmek, gerçeğe uygun olan söz söylemek, doğruluk,… Devamını oku

İyilik Güzel Şeydir

239 Dergi-40

“İyilik et denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Sağ elinin… Devamını oku

Seyyid Osman Hulûsî Efendi (k.s.)’de “Dedim-Dedi” Söyleyişi

240 Dergi-12

Edebî metinlere canlılık ve akıcılık katan ve monotonluğu kaldıran uygulamalardan biri de “dedim-dedi” tarzıdır. Usta şairler bazen bir manzumenin tamamında… Devamını oku

EZEL BEZMİNDEKİ MUHABBETİ HATIRLAMAK

240 Dergi-30

Tasavvufî anlayışa göre; inanan gönülleri Cenâb-ı Allah’a ulaştıran yolların en kısası muhabbettir, aşktır. Ezel bezminde başlayan Allah ile kulları arasındaki… Devamını oku

DÜNYADA FÂNÎ OLUP BEKÂ SIRRINA ERMEK

241 Dergi1-16

Tasavvufî bir kavramı olarak fenâ; dünya ve içerisindeki bütün nesnelerin, sûfînin gözünden silinmesini ifade etmektedir. Kul kendi davranış ve fiillerini… Devamını oku

BİR ÖNCÜ ÂLİM: KÖPRÜLÜZÂDE MEHMET FUAT

241 Dergi1-7

Son dönemlerde akademik dünyada Köprülüzâde Mehmet Fuat’a olan ilgi yeniden artmıştır. Onun siyasî kimliği, ayrı bir konudur. Orada yapıp ettikleriyle… Devamını oku

AŞK OLSUN

241 Dergi1-38

Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak Bir milletin dili ve kültürü, edebî eserleri,… Devamını oku