Edebiyat
Sayfa:48

Hasbihâl-i Hulûsî Efendi (k.s.)

234 Dergi-8

İnsanoğlu hüzün sahibidir. Hüznünü bazen birileriyle paylaşır, dertleşir. Bazen kendi kendine dertleşir. Şairler bu işi çoğu zaman şiire de dökerler…. Devamını oku

GÖNÜL SADEFİNDE İNCİ OLMAK

234 Dergi-17

Bilseniz ey dostlarım ben kime mihmân idim Söylesem dil söylemez yazsam yazmaz kalemi Tasavvufî irfan geleneğimize göre âlemin özü olan… Devamını oku

DERVİŞLİK AHLAKI

234 Dergi-533_mix01

“Soyun varından derviş ol derviş Sıyrıl ârından derviş ol derviş” Hulûsi Efendi   Derviş, “bir tarikata girip bir şeyhe bağlanan,… Devamını oku

HULÛSÎ EFENDİ MEKTÛBÂT’INDA MANZUM MEKTUP GELENEĞİ

235 Dergi-8

İslam edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatında da devlet büyüklerinin, din büyüklerinin, âlim ve şairlerin mektuplarının yer aldığı eserlere münşeât ya… Devamını oku

DERVİŞLİK NEFİS TERBİYESİDİR

235 Dergi-16

Tasavvufî anlayışın Anadolu coğrafyasında yaygınlaşmasıyla birlikte günümüze kadar devam eden dervişâne hayat tarzı, tekke ve zâviye muhitlerinden etrafa yayılarak devam… Devamını oku

GÖNÜL NEDİR NE DEĞİLDİR

235 Dergi-25

“Gönlümüz şûh-ı sitemkârâna mihmân-hânedir     Âşıkânın bezl-i cân etmekliği cânânadır.”   Hulûsî-i Dârendevî   Tasavvufî anlayışın en önemli kavramı gönüldür. … Devamını oku

MANZUM MEKTUP GELENEĞİ VE HULÛSÎ EFENDİ DİVAN’INDAKİ MANZUM MEKTUPLAR

236 Dergi-8

Bir önceki yazıda Türk edebiyatında manzum mektup yazma geleneğinden bahsetmiş ve bu geleneğin takipçisi olarak Hulûsî Efendi (k.s.)’nin manzum mektuplarını… Devamını oku

DİKENİ GÜL GÖZYAŞINI SEL EYLEMEK

236 Dergi-17

İslâm tasavvufunda gül denilince, gönülde zuhûr eden bilgi ve hikmetin meyveleri akla gelir. Tasavvuf ehlinin gönlü bir gül bahçesidir. Bu… Devamını oku

ÂŞIĞIN ATEŞLE İMTİHANI YAHUT ÂTEŞİN BEYİTLER

236 Dergi-38

Divan şiirinde birtakım hayaller ortak bir düşünce sistemi hâline gelmiştir. Bunlar bir bakıma günümüzdeki sembole dayalı anlatımlara benzer.  Buna mazmun… Devamını oku