Edebiyat
Sayfa:46

AHMET YESEVİ ve DİVAN-I HİKMETİ (Modern Çağın İlacı /Naif Ve Nazik Söylem Sırrı)

somuncubaba-227-07-r.yıldız

Tasavvuf edebiyatımızın ve irfan kültürümüzün medarı iftiharlarından biride, Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî’dir. Anadolu’nun manevîyat meşalesini sonsuza kadar yakan, ruhları mayalayan… Devamını oku

İRADELİ YETİŞKİNLER İÇİN ÖZ DENETİMLİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

somuncubaba-227-11-asuman

İnsanoğlunu, yaratılışı itibariyle diğer mahlûkattan ayıran en önemli özelliği akıl, irade ve şuur sahibi olması diyebiliriz. Ve insanda var olan… Devamını oku

SEVGİLİNİN YOLUNA CAN FEDÂ EDEBİLMEK

musa-228

Hakk’a kavuşmanın yegâne yolu aşktır. Aşk ehli mutasavvıflar, nefisle mücadele etme, dünyadan ve dünyevî her şeyden vazgeçme yönünde büyük fedakârlıklar… Devamını oku

HAYY B. YEKZAN: BİR YOL HİKÂYESİ

228-razaman-yıldız

İslâm düşünce geleneğinde, bir arayış, bir hakîkat yolcusu, ilk felsefî roman olarak İbn Tufeyl’in Hayy b. Yekzan adlı eseri gösterilir…. Devamını oku

TERK VE VUSLAT

228-mustafa-özçelik

Vuslat, dervişin miracıdır. Fakat bu kendiliğinden gerçekleşmez. Bir disiplin içinde yapılacak bir mücahede ile gerçekleşebilir ancak. Tasavvufi literatür, bu durumu… Devamını oku

GÖNÜL UMMÂNI VE DERÛNUDAKİ CEVHER

229-musa.tektaş-07

Gönül, kâinatın yaratılış sırrını ve manevî cevherleri içinde barındıran ilahî bir hediyedir. Bütün mahlûkatın yaratılış sebebi muhabbet; muhabbetin zuhur ettiği… Devamını oku

VAKTİN OĞLU OLMAK

229-mustafa.özçelik-10

“Dem bu demdir bu demi hoş göre-gör ey ârif” FUZULİ Zaman; dün (geçmiş), bugün (an, şimdi) ve yarın (gelecek) olmak… Devamını oku

BİR MEDENİYET KRİZİ ROMANI: SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

229-ramazan.yıldız-13

Tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçişimiz hiç de kolay olmadı. Sancılı, tereddütlü, ikilemi bol bir vahada izlek sürdük. Toplumlar, değişime direnerek… Devamını oku

HAKKI DİLEYENLERİN İLM-İ İLÂHİYE GÜVENLERİ

230-musa

Tasavvuf âlimleri ilk dönemlerden itibaren ‘Hak’ kelimesini, Allah (c.c.) anlamında, bazen de bâtılın veya halkın (yaratıklar) karşıtı olarak kullanmışlardır. Hak… Devamını oku

Hulûsi Efendi(k.s.)’nin Dîvân Oluşturma Sebebi

231-nihat öz

Dünyada sebepsiz bir yaprak bile kımıldamaz derler. Kâinatın yaratılışı bile Allah’ın Habibine duyduğu sevgi sebebiyledir. “Levlâke levlâke lemâ halaktu’l-eflâk/Sen olmasaydın,… Devamını oku