Edebiyat
Sayfa:45

Arif Nihat Asya’nın Şiirinde Dinî Unsurlar

somuncubaba-224-09arifnihat_asya

Mehmet Akif Ersoy, şiire bir İslâm idealisti ve yerli bir münevver olarak baktı. Dolayısıyla şiirinin ana konuları hep millî ve… Devamını oku

Belirse Vech-i Cânân

Divan şiirinde, özellikle de tekke ya da tasavvuf şiiri olarak adlandırılan şiirimizde sıkça bahsi geçen konulardan biri “vahdet-i vücud”dur. Vahdet-i… Devamını oku

Yokluk Evinde Selâmete Ermek

somuncubaba-225-09yokluk_evinde

Tasavvuf literatüründe Fenâfillah, Bekâbillah adlarıyla anılan dereceler, bir olmak niyetiyle varlığın özüne giden yolu marifetle adımlamaktır. Bu yol, İslâmî düşünce… Devamını oku

Direniş ve Diriliş Ruhu

somuncubaba-225-05direnis_dirilis

Cumhuriyet Dönemi’nde karşılaştığımız en hayatî imtihanımız; sebepleri, sonuçları, teşebbüs edenleri itibariyle düşündüğümüzde 15 Temmuz olayı oldu. Bu olay için “imtihan”… Devamını oku

Dîn-i İslâm Gayreti

İmtisâl-i câhidû fillâh olubdur niyyetüm Dîn-i İslâm’un mücerred gayretidür gayretüm Fatih Sultan Mehmed (Avnî) (Niyetim, Allah için, küfürle savaşmanın misalini… Devamını oku

Yine Esti Bâd-ı Sabâ

Sabâ, Divan şiirinde sıklıkla kullanılan tabiat unsurlarından biridir. Hafif ve latif esmesiyle meşhurdur. Divan şiirinde yer edinmesini sağlayan sebep ise… Devamını oku

SEVDİĞİNİN TAVSİYELERİNE UYARAK İNSANIN TEHLİKELERDEN KORUNMASI

somuncubaba-226-musa hoca

İrfan semasının yıldızları olan ârifler tarafından, devlet adamlarına, devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dair tavsiyelerde bulunma âdeti bizim kadim… Devamını oku

EĞİTİMDE SEVGİNİN ÖNEMİ

somuncubaba-226-özkanlı-eğt

Eğitimin ve hayatın olmazsa olmazı, her şeyin başı sevgi değil mi? Sevgiye dair şimdiye dek o kadar çok şey yazılmıştır… Devamını oku

HASRET ATEŞİNDEN KURTULUP DERMÂN SUNAN SEVGİLİYE KAVUŞMAYI ARZULAMAK

somuncubaba-227-03-musatektaş

Edebiyatta ateş, âşığın sevgilisine hasretini ve içinde büyük bir buruklukla hissettiği ayrılık hissini ifade için kullanılır. Ateş, âşığın içinde bulunduğu… Devamını oku

Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Dîvânı’nda SOMUNCU BABA’YA ATIFLAR

somuncubaba-200-03somuncubaba

“Somuncu Baba’nın ili Taze açar gonca gülü Bağında öter bülbülü Kokar dağı taşı güldür gül”   Osman Hulûsi Efendi (k.s.)… Devamını oku