Edebiyat
Sayfa:45

Arif Nihat Asya’nın Şiirinde Dinî Unsurlar

somuncubaba-224-09arifnihat_asya

Mehmet Akif Ersoy, şiire bir İslâm idealisti ve yerli bir münevver olarak baktı. Dolayısıyla şiirinin ana konuları hep millî ve… Devamını oku

Belirse Vech-i Cânân

Divan şiirinde, özellikle de tekke ya da tasavvuf şiiri olarak adlandırılan şiirimizde sıkça bahsi geçen konulardan biri “vahdet-i vücud”dur. Vahdet-i… Devamını oku

Yokluk Evinde Selâmete Ermek

somuncubaba-225-09yokluk_evinde

Tasavvuf literatüründe Fenâfillah, Bekâbillah adlarıyla anılan dereceler, bir olmak niyetiyle varlığın özüne giden yolu marifetle adımlamaktır. Bu yol, İslâmî düşünce… Devamını oku

Direniş ve Diriliş Ruhu

somuncubaba-225-05direnis_dirilis

Cumhuriyet Dönemi’nde karşılaştığımız en hayatî imtihanımız; sebepleri, sonuçları, teşebbüs edenleri itibariyle düşündüğümüzde 15 Temmuz olayı oldu. Bu olay için “imtihan”… Devamını oku

Dîn-i İslâm Gayreti

İmtisâl-i câhidû fillâh olubdur niyyetüm Dîn-i İslâm’un mücerred gayretidür gayretüm Fatih Sultan Mehmed (Avnî) (Niyetim, Allah için, küfürle savaşmanın misalini… Devamını oku

Yine Esti Bâd-ı Sabâ

Sabâ, Divan şiirinde sıklıkla kullanılan tabiat unsurlarından biridir. Hafif ve latif esmesiyle meşhurdur. Divan şiirinde yer edinmesini sağlayan sebep ise… Devamını oku

SEVDİĞİNİN TAVSİYELERİNE UYARAK İNSANIN TEHLİKELERDEN KORUNMASI

somuncubaba-226-musa hoca

İrfan semasının yıldızları olan ârifler tarafından, devlet adamlarına, devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dair tavsiyelerde bulunma âdeti bizim kadim… Devamını oku

EĞİTİMDE SEVGİNİN ÖNEMİ

somuncubaba-226-özkanlı-eğt

Eğitimin ve hayatın olmazsa olmazı, her şeyin başı sevgi değil mi? Sevgiye dair şimdiye dek o kadar çok şey yazılmıştır… Devamını oku