Edebiyat
Sayfa:43

Maneviyat Sultanına Gönülden Bağlanmak

somuncubaba-220-07maneviyat

Cenab-ı Allah (c.c.) halife olarak yaratıp yeryüzüne gönderdiği insanoğlunun emrine yeri ve gökleri vermiştir. Ayrıca onu sınırlarını kendisinin belirlediği bir… Devamını oku

Âlem İçinde Âlemiz

Âşıklık geleneği, sadece biçimle, dille ve ahenkle alakalı olmasa gerektir. Elbette biçim önemlidir; ölçüler, kafiyeler, mahalli söyleyişler ve musiki bu… Devamını oku

Aşk ve Sevgili

Divan şiirinde aşk, âşığın gözüyle bizlere sunulmaktadır. Çoğu zaman bu aşk hikâyesinde, yalnızca sevgili ve âşık görülmektedir. Kimi zaman da… Devamını oku

Bir Derviş Şair Sultan: Sultan I. Ahmed

Osmanlı Devleti’nde şair padişahlar geleneğinin önemli bir halkası da “Bahtî” mahlasıyla şiirler yazan Sultan I. Ahmed’tir. Ama onu hem şahsiyeti… Devamını oku

Faydasız İlime Verme Ömrünü!

(İlim sana Hak’tan haber vermiyorsa ona ömrünü harcama, dönüp bakma bile.) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dualarından biri şöyledir: “Allah’ım, faydasız ilimden… Devamını oku

Cân Mülküne Aşk Sancağını Dikebilmek

somuncubaba-221-07can

Tasavvuf tarihi boyunca büyük sûfîler sohbetlerinde ve eserlerinde aşk ve muhabbetten çokça söz etmişlerdir. Tasavvuf ehlinin tamamının gayesi imanı muhafaza… Devamını oku

Gün Bugünkü Gündür Saat Bu Saat

Hayatın ayrılmaz bir parçası olan ölüm, tarih boyunca düşünürler, din önderleri ve âlimlerin varlığı anlama ve anlamlandırmalarını sağlayan temel kavramlardan… Devamını oku

Ey Şâhım! Ne İsyân Eyledi Leylâ?

Divan şiirinde, “şair” denildiği zaman ilk olarak akla Yûnus Emre, Fuzûlî, Bâkî, Nedîm gibi kalem üstatları gelmektedir. Bu şairlerin ortak… Devamını oku

Kutlu Gecelerimiz Kandiller

somuncubaba-221-12kutlu-geceler

Her şeyin olduğu gibi zamanın yaratıcısı ve sahibi de Allah’tır. Bu bakımdan bütün günler, geceler kutsaldır ve önemlidir. Fakat bir… Devamını oku

Dertlerimin Çokluğuna Gülüp Çıkar Kâfir Cehennemden

Bu gamlar kim benim vardır bâirin başına koysan Çıkar kâfir cehennemden güler ehl-i azap oynar Fuzûlî (Benim öyle dertlerim var… Devamını oku