Edebiyat
Sayfa:42

“BERCESTE” ÜZERİNE

“Berceste” dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Sağlam ve latif, seçme, seçilmiş, zahmetsizce hatıra geliveren, fakat yüksek bir mana taşıyan mısra… Devamını oku

Peygamberimiz’e (s.a.v.)Can Feda Edecek Derecede Yakın Olmak Sünnetine Uymak

somuncubaba-218-can_feda

Tasavvufî düşünceye göre Cenab-ı Allah (c.c.), gizli bir hazine iken bilinmeyi istemiş ve bu sebeple insanları yaratmıştır. Onları müjdelemek, uyarmak… Devamını oku

Klasikleri Okumak

Öncelikle, nedir klasik? Burada klasik eserin bir tanımını yapacak değilim. Ama bu kelime bize Latincedeki classic kelimesinden geçmiş.1 Pek çok… Devamını oku

Gazelde Usta Bir Sultan Şair: III. Murad

Sultan şairlerin çok önemli bir halkası da Muradî mahlasıyla şiirler söyleyen III. Murad’tır. Onu edebî açısından önemli kılan elbette ki… Devamını oku

Medet Yâ Şefiü’l-Müznibîn

Kutbü’l ârifînsin, kutb-ı risâlet; Medet yâ resûl-i Kibriyâ medet! Âdem ilk öncüdür, sürgün kimlikli; Tâ levh-i mahfuzdan yansır bu hâlet…. Devamını oku

Seher Vaktinin Bereketinden Faydalanmak

somuncubaba-219-seher

Âşığın değişim/dönüşüm yaşadığı zaman dilimini ifade eden seher; sözlüklerde tan yeri ağarmadan biraz önceki vakit, sabahın açılmaya başladığı vakit; sabahın… Devamını oku

Kar Yağıyor Sokaklarına Şehrin

somuncubaba-219-kar

Şehrin sokaklarına kar yağıyor… İnce ince. Sanki narin bir dokunuş. Sanki bir okşayış. Sanki bir buse. Şehri bunca kirliliğinden arındırıyor… Devamını oku

Gamından Çenge Döndü Kâmetim

Divan şairleri hakkındaki ön yargılardan biri de hiç şüphesiz şairlerin yalnızca aristokrat sınıfından olduğunun düşünülmesidir. Hâlbuki asırlardan beri süregelen bu… Devamını oku

Ârif ve Âdil Bir Şair Sultan: III. Mehmed Han

13. Osmanlı sultanı. III. Murad Han’ın oğlu. 26 Mayıs 1566’da Manisa’da doğdu. O da her Osmanlı şehzadesi gibi çok iyi… Devamını oku

Karlar Düşer

(Yine bâd-ı havadan yeryüzüne çok akçe düştü; akçeler, ovanın eteklerini ve dağların ceplerini doldurdu.) Kar, kış şüphesiz ki her insan… Devamını oku