Edebiyat
Sayfa:3

BİR UMRE ZİYARETİ BİR MEDİNE MUHABBETİ

Somuncu Baba

"Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamideddin Ateş Efendi ile beraber altı yüz kişilik ziyaretçi grubunda¸ yürekler… Devamını oku

KANÛNÎ'DE HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ

Somuncu Baba

"Hz. Peygamber (s.a.v.)'in her adı¸ şefaat sebebidir. Dahası o ismin mana ve tecellisine göre farklı farklı nimetlere nail olmaktır." “Hamdülillah… Devamını oku

CEMÂLİ İSTEYENLER DÜNYAYA İTİBAR ETMEZLER

Somuncu Baba

Yârin cemâlin seyridir kâr u vârımız Yokdur cihânın varına i'tibarımız Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Mutasavvıflar Allah'ın lütuf ve rızâsını… Devamını oku

ANKARA'DA BİR SUFİ-ŞAİR: HACI BAYRAM-I VELİ

Somuncu Baba

"Başta Ankara olmak üzere bütün bir Anadolu'nun gönül mimarlarının başında gelen Hacı Bayram-ı Velî¸ bir yandan geniş halk kitlelerini çiftçilik… Devamını oku

EHLULLAH ALLAH'IN KILICIDIR

Somuncu Baba

Seyf-i meslûl-i İlâhîdir ehlu'llâh Her umûrunda Muîn'dir Allâh Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) İnsan-ı kâmiller¸ kalpleri ihya eden ve bozulan… Devamını oku

SÜLEYMAN ÇELEBİ VE MEVLİD

Somuncu Baba

"Mevlid'de besmele¸ zikir¸ Allah'ın sıfatları¸ Allah'ın birliği gibi inanışla ilgili konular ve ahlakî pek çok ilkeler üzerinde durulmuştur. Denilebilir ki¸… Devamını oku

KÂŞGARLI MAHMUD VE DÎVÂN-I LUGÂTİ'T-TÜRK

Somuncu Baba

"Dîvân-ı Lugâti't-Türk¸ Türk kültür tarihini¸ Türklerdeki aile yapısını¸ akrabalık ilişkilerini¸ eski ve yeni inançlarını¸ sosyal hayatını¸ devlet yapısını¸ sanatını¸ yemeklerini¸… Devamını oku

GÖNÜL AYNASI

Somuncu Baba

"İki cihânın mebde‘i bir kalb içinde gizlidir Âyîne-i dîdâr olur âşıkların gönülleri" Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Tasavvufta Allah'ın kendilerinde… Devamını oku

SÖZ MÜLKÜNDE BİR PADİŞAH

Somuncu Baba

"Hudâ'dan isterim Bahtî umûr-ı adlde tevfîk Rızâ-yı Hak'dan özge yok derûnumda emel tahkîk" Sultan I. Ahmet İstanbul denildiğinde akla hemen… Devamını oku

"YA RAB SEVDİĞİMLE BERABER EYLE"

Somuncu Baba

"Ya Rab sevdiğimle beraber eyle Gönlümü cânımı her bir ânımı" Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri¸… Devamını oku