Edebiyat
Sayfa:2

SABRETMEYİ ÖĞRENEBİLMEK

Somuncu Baba

Sabr edip Hak’dan gelen cümle belâya razı ol/ Dostdan ihsandır deyüben ehl-i idrâk olagör (“Allah’tan sana imtihan için gönderilen bütün… Devamını oku

SIDK VE MUHABBETİN GÖSTERGESİ AHDE VEFÂ

Somuncu Baba

"Vefâlı insanlar duygu¸ düşünce ve tasavvurda aynı şeyleri gül güzelliğiyle paylaşan kişilerdir. Kin¸ nefret ve kıskançlık gibi duygular vefâkâr gönüllerde… Devamını oku

ALİ ŞİR NEVÂÎ VE TÜRKÇE SEVDASI

Somuncu Baba

"Ali Şîr Nevâî¸ Türkçenin asırlardır ihmal edilişine karşı bayrak açtığı eseri Muhakemetü'l-Lügateyn'dir. Türkçenin hem sanat hem de bir ilim dili… Devamını oku

MAŞUKA ERİŞMEK VUSLAT DURAĞI

Somuncu Baba

"Bir bülbül-i âşüfte miyim nalân u âhım goncaya Gayrı kime yüz döneyim her dem nigâhım goncaya" Goncaya redifli bu gazelde… Devamını oku

VARINI TERK EDİP YOKLUĞA ERİŞEN DERVİŞLER

Somuncu Baba

"Mürşid elin tutmayan¸ ikrarlığa yetmeyen Vârını terk etmeyen¸ derviş olası değil" "Bir mürşid-i kâmile intisap etmeyen¸ onun izini takip etmeyen¸… Devamını oku

ŞİİR VE NASİHAT

Somuncu Baba

Sözü Hikmetle Söylemek Şiir¸ elbette bir söz sanatıdır. Bu yüzden sözü güzel söylemek bu yolun şartıdır. Lakin sözün tek başına… Devamını oku

HAK İLE BERABER OLAN ÂŞIKLARIN GÖNÜLLERİ

Somuncu Baba

"Allah aşkı ile yananların gönülleri¸ sevgiliyle beraber olan¸ sevgilinin emrine uyan bir muhabbet kuşatması içerisindedir. Bundan dolayıdır ki âşıkların iç… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN İZİNDE İHLÂS İLE YOLA KOYULMAK

Somuncu Baba

“Manevî sofradan etrafındaki nasiplilere ikram eden mürşid-i kâmilin eteğini ihlâs ile tut. O insan-ı kâmile manevî evlat olursan¸ aşk yolunda… Devamını oku

YUNUS EMRE'NİN SEYAHATLERİ

Somuncu Baba

"Ben yürürüm ilden ile Dost sorarım dilden dile Gurbetde hâlim kim bile Gel gör beni aşk neyledi" Yunus Emre Anadolu'nun… Devamını oku

FATİH'İN ŞAİR OLARAK PORTRESİ

Somuncu Baba

"Fatih'in eğitim gördüğü alanlar içerisinde ise güzel sanatların bilhassa edebiyat¸ musikî ve resmin daha özel bir yeri vardır." Kılıç ve… Devamını oku