ÖĞRETMEN

Somuncu Baba

"Öğretmen : ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' ilâhî hitâbının belki ilk muhatabı olan insandır. Öğretmen : ‘Hikmet¸ müminin kaybolmuş malıdır¸ nerede görse¸ kimde bulsa almalıdır!" diyen Peygamberinin emrine itaat eden kimsedir."

"Öğretmen :  ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' ilâhî hitâbının belki ilk muhatabı olan insandır. Öğretmen : ‘Hikmet¸ müminin kaybolmuş malıdır¸ nerede görse¸ kimde bulsa almalıdır!" diyen Peygamberinin emrine itaat eden kimsedir."


 


Öğretmen : "İyilik et¸ denize at; balık bilmezse Hâlık bilir." biçimindeki atasözünün anlamını iyi kavrayan¸ görevini öncelikle maddî refah ve dünyevî menfaat için yapmayan kişidir.


Öğretmen : Gerçekten sanayileşmek için¸ nasıl ki¸ makine yapan makine imal etmek gerekiyorsa¸ memleketin kalkınması ve topyekûn geleceğimiz için en önemli hammaddeyi işleyen eleman¸ "insan yetiştiren insan" dır.


Öğretmen : Dün-bugün-yarın köprüsünün isimsiz nöbetçisi¸ eğitim ve öğretim ordusunun fedâkâr ve cefâkâr neferi¸ karanlık gecelerin nûra kavuşmasını sağlayan projektörü¸ insanlık idealinin adsız kahramanıdır.


Öğretmen : "Veren el¸ alan elden üstündür." manevî taltîfine gönül verendir.


Öğretmen : Emanete hıyanet etmeyendir.


Öğretmen : Atalarımızın: "Bakarsan bağ olur¸ bakmazsan dağ olur." darbımeselini insan üzerinde uygulayan¸ gönlü engin¸ kafası ve rûhu zengin insandır.


Öğretmen : "Bilmek başka¸ yapmak başka" gerçeğini sezerek¸ bilgiyi yaşama biçimine  dönüştürmeye çalışan bir insan bahçıvanıdır.


Öğretmen : Sadece konuşarak¸ yazarak¸ anlatarak değil¸ aynı zamanda yaşayarak¸ göstererek¸ yaşatarak ve susarak da öğretendir.


Öğretmen : Eğitimin en az öğretim kadar önemli olduğunu bildiği için öğrencilerine¸ her hareketi ve her şeyiyle iyi örnek teşkil edendir.


Öğretmen : Kendi kendisiyle ve insanlarla barışık¸ güvenli¸ güvenilir¸ inanılır¸ saygı duyulur¸ eli öpülür¸ sever ve sevilir bir huzur rehberidir.


Öğretmen : Her şeyden önce yaptığı işi severek¸ benimseyerek yapandır.


Öğretmen : "Eşref-i Mahlûkât" olan insanın¸ hakikatine uygun hâle getirilmesi için bıkmadan¸ usanmadan¸ iğne ile kuyu kazan¸ bu uğurda dağları delmeyi bile göze alan bir azim¸ sabır¸ sebat timsâlidir.


Öğretmen : Bildiği ile yetinmeyen¸ branşında durmadan kendini yenileyendir.


Öğretmen : "Hocanın dediğini tut¸ gittiği yoldan gitme." tezadını doğurmayan¸ ilmiyle âmil olarak mesleğinin vakar ve haysiyetini koruyandır.


Öğretmen : Yûnus Emre'mizin dediği gibi¸ "Her dem yeni doğarız/ Bizden kim usanası" demek mutluluğuna erendir.


Öğretmen : Şeyh Galip'in dilinde en güzel biçimini bulan: "Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen/ Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen" iyimserliğine kavuşan ve insanları da  bu iyimserliğe kavuşturandır.


Öğretmen : Bildiğini öğreten¸ bilmediğini öğrenen¸ okuyan¸ yazan¸ düşünen¸ araştıran¸ öğrencisiyle ve bütün insanlarla iyi geçinen¸ diğergam¸ gençlerle birlikte ebedî gençliğin âb-ı hayâtını bulmuş kimsedir.


Öğretmen : Güler yüzlü¸ tatlı sözlü¸ sözü sohbeti dinlenir¸ hoşgörülü ve sevgi dolu¸ öğretmek iştiyâkıyla yanan¸ milletine inanan¸ memleketinin geleceği gençlere güvenen¸ yurdunun yükselmesinde harcı bulunan aziz bir varlıktır.


Öğretmen : Karşısında¸ herkesin önünü düğmelediği bahtiyârdır.


Nihayet Öğretmen : Eline teslim edilen hamurun içine¸ Türklük¸ Müslümanlık ve İnsanlık mayasını katabilen ve çocuklarımızı¸ gençlerimizi¸ insanımızı geleceğin mutlu ve müreffeh Türkiye'si için hazırlayabilendir.


Bu kadar mukaddes bir görevin tâlibi ve sâhibi olduğu için ne mutlu ona!..


Sayfayı Paylaş