ANADOLU'DAN İLİM, KÜLTÜR VE EDEBİYAT DÜNYAMIZA UZUN SOLUKLU BİR KATKI… 100. SAYI

Somuncu Baba

15 yıldır güzel tasarımı ve zengin muhtevasıyla kültür dünyasında kendine
özgü bir yer açan ve okuyucularından büyük takdir toplayan Somuncu
Baba Dergisi; 100. sayısına ulaşarak aynı zamanda alanında yüz ağartan
bir yolculuğa imza attı. Bu yolculuğa katılacak yeni okurlarımızla
birlikte nice 100. sayılara ulaşmak dileğiyle.

Dergicilik¸ önemli hazırlıklardan sonra¸ ne zaman nerede bitecek diye bir soru akla getirmeden devamlı ve kararlı bir şekilde koşmaya benzer… Dergicilikte¸ inançlı ve umutlu olmak¸ başarının en büyük etkenidir…


Ünlü düşünürümüz Cemil Meriç;  "Dergi¸ hür tefekkürün kalesidir. Düşüncenin yankısı; bir zekâlar topluluğunun ortak eseridir. " derken dergiciliğin toplumumuz üzerindeki önemli etkisine işaret etmiştir.


Nitelikli edebiyat dergilerinin dilin ve kültürün oluşumunda son derece etkin olduğu bilinen bir hakikattir. Dergiler¸ ülkenin mevcut sanat edebiyat mozayiğini tamamlayan parçalar konumundadır. Türk dergiciliği ince elenip sık dokunduğunda görülecektir ki¸ bugünkü kültür/sanat/edebiyat dergileri içinde Somuncu Baba Dergisi kendisine müstesna bir yer edinmiştir. Somuncu Baba Dergisi¸ gönül merkezli bir fikir ve edebiyat anlayışının sözcüsü olmakla birlikte¸  muhatap alınan kitlenin sanat edebiyat meselesine bakışı da dikkate alınarak şekillendirilmiştir.


Haziran 1994'te¸ üç aylık olarak yayınlanmaya başlayan Somuncu Baba Dergisi¸ 2000 yılının Ocak ayından itibaren iki aylık periyotlarla yayın hayatına devam etmişti. Başta¸ dergimizin kuruluşunun gerçekleşmesi için arkadaşlarımızı ve bizi teşvik eden Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz… Dergimizin Kurucusu Ahmet Şemsettin Ateş ağabeyi rahmet ve saygıyla anıyoruz…


İlk günden bu ana kadar bizlere destek veren yazarlarımızı¸ şairlerimizi¸ teknik desteğini aldığımız dostlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz… Dergimiz¸ Haziran 2005 tarihi itibaren aylık olarak yayınlanmaktadır.


Dergimizin bu günlere gelmesi için ilk günden itibaren bizleri yüreklendiren¸ maddî ve manevî desteğini esirgemeyen kıymetli okuyucularımıza¸ basınımızın değerli temsilcilerine ve Sevgili Somuncu Baba dostlarına ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç addediyoruz.


 


Somuncu Baba Dergisi Haziran 2008 itibariyle 15 yaşındadır. Şubat 2009 itibariyle de 100. sayımızı neşretmenin mutluluğunu yaşıyoruz.  Somuncu Baba Dergisi; ilim kültür ve edebiyat alanında¸ güzel tasarımıyla¸ zengin muhtevasıyla gönüllere hitabeden bir aylık dergi olduğunu artık ispatlamış durumdadır.  Yayına başladığı ilk sayılarından itibaren Dergimiz¸  özellikle Darende Vakıfları¸ tarihi ve kültürü ile Somuncu Baba hakkındaki yayınlarla¸ bugün araştırmacılarca kaynak olarak gösterilmekte ve önemli bir boşluğu doldurmaktadır.


Artık bu noktada¸ hiçbir maddî kaygı ve çıkar amacı gütmeden¸ büyük bir özveri ile hazırlanmış dergimizin okunmasını sağlamak¸ başkalarına tavsiye etmek¸ büyük bir hizmet olacaktır.  Ayrıca dergi çalışmaları vesilesiyle¸ fevkalade bir yazı ve 500.000'i geçen resim arşivimiz ve 15.000'e ulaşan bir okuyucu kitlemiz oluşmuştur.


 


Bu kültür hazinesinden haberdar olan her bir okuyucumuz yine aynı şekilde yüzlerce kişiyi teşvik etmek suretiyle¸ çok kısa zamanda çok sayıda insana ulaşmış olacaktır.


Küçük-büyük demeden ihlâsla bir araya getirilen çabaların ürünü olan dergimiz¸  Rabbimizin de yardımıyla inşallah tüm insanlar arasında daha da yaygınlaşacaktır.


Kalbinde iman ateşi¸  gönlünde hizmet aşkı olan her insan¸ Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için elinden gelenin en fazlasını yapmak ister. Bir işi bitirip diğer hayırlı bir işe geçer¸ olabilecek en süratli¸ en kapsamlı şekilde hiç bir ayrım yapmadan insanlığa hatta tüm varlığa hizmet eder. İçten bağlılığını¸ hayatına¸ olabilecek en hayırlı hizmetleri sığdırarak göstermek için ciddi bir çaba harcar. Daima yaşadığı toplumdaki insanların yararını düşünür¸ tüm insanların barış¸ dostluk¸ güven ve huzur içinde yaşamaları için üzerine düşeni yapmaya çalışır. Bir an dahi boş kalmadan¸ hayır işlemek ve iyilik yapmak konusunda yarış içinde olur. Allah rızası için yapılan hizmetlerdeki bu şevk ve istek¸ gerçek sevgi ve hizmet anlayışının alametlerinden biridir.


Vakıf kurucumuz¸ örnek insan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi (k.s) nasihat gazelinin bir beytinde şöyle diyor:


 


Allah için herkese hürmet et de sev sevil


Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol


 


İnsanları bir araya getiren¸ kardeşliği tesis eden¸ samimi duyguların merkezinde sevgi¸ saygı ve hoşgörü vardır.


Somuncu Baba Dergisi olarak bu güzel hasletlerle insanımıza¸ toplumumuza ve ülkemize iyi hizmetlerde bulunmanın gurur ve mutluluğunu sizlerle birlikte paylaşıyoruz.


100. sayıya ulaşan dergimizi için çok estetik bir "Özel Ek" hazırlandı. Bu "Özel Ek"


Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş Efendi'nin takdimiyle başlıyor. Hamidettin Efendi ilk önce Somuncu Baba Hazretlerini tanıtıyor… O güzel yazıdan bir kesiti birlikte okuyalım:


 


"Anadolu'yu manevîyatı ile aydınlatan gönül erenlerinin serdarlarından biri de¸ Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hâmid-i Veli Hazretleridir.


Peygamber Efendimiz (s.a.v)'den süregelen necip bir silsilenin bu altın halkası¸ dünyaya geldiği Kayseri'den başlayarak uğradığı¸ ilim tahsil ettiği Şam ve Tebriz şehirleriyle¸ uzun bir müddet yaşadığı Bursa şehrimizi ve medfun bulunduğu Darende'mizi gönül nurlarıyla tenvir etmiştir.


…


Mekke ve Medine'yi huzur ile ziyaretin ardından miski anber kokan Darende'yi kendine yurt olarak seçmiş ve ömrünün son demlerini burada geçirmiştir.


Hicri 815¸ miladi 1412 tarihinde Darende'nin Zaviye (Hıdırlık ) mahallesinde âlem-i cemale intikal etmiştir. Bugün yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği Somuncu Baba / Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi zarafetiyle¸ sadeliğiyle insanımızın kalbinde müstesna bir yer kazanmıştır.


Bu kutlu soydan gelen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) de ceddinin hizmet ve irşad yolunu takip etmiş¸ gönülleri imar etmiş¸ hizmetleriyle insanlığın gönül tahtında en müstesna yerini almıştır. Özüyle¸ sözüyle¸ şiiriyle¸ mektubuyla¸ hitabetiyle her zaman yaratılmışın en şereflisi olan insan üzerine eğilmiş¸ insan yetiştirmeye gönül kazanmaya çalışmıştır."


 


Ve H. Hamidettin Ateş efendi'nin şu cümleleri "Özel Ek"in arka kapağına yazılmış:


 


"Cenab-ı Allah'a hamd olsun bugün geldiğimiz noktada¸ ülkemizin değerli kültür adamları başta olmak üzere akademisyenlerimizin ve halkımızın her kesiminden büyük bir teveccüh kazanmış olan dergimiz; okunan¸ okunması tavsiye edilen¸  beğenilen ve takdir gören bir neşriyat olarak 100. sayısına ulaşmıştır."


Dergi hakkında birçok devlet adamı akademisyen ve edebiyatçıdan görüş talip edilmişti. O müstesna mısraları siz değerli Somuncu Baba Dostlarıyla paylaşmada büyük fayda görüyorum.


 


Somuncu Baba Dergisi Hakkında Görüşler


 


Bugüne kadar ilim¸ kültür ve edebiyat alanında seviyeli¸ kaliteli ve faydalı yayınlarında bulunan Somuncu Baba Dergisi'ni 100. sayısına ulaşması vesilesiyle kutluyorum.  Şimdiye kadar emek veren ve dergi yayıncılığını milletimize hizmet kabul eden değerli yöneticiler¸ bundan sonra da arkasında seçkin yazarların ve okuyucuların gücünü hissedecektir.


Türkiye'de eğitim¸ sağlık ve benzeri sosyal alanlarda milletimize faydalı hizmetlerde¸ bulunan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı'nı ve kıymetli Mütevelli Heyet Başkanı'nı tebrik ediyorum.  Somuncu Baba Dergisi'ne yayın hayatında uzun ömür ve başarılar diliyorum.


 


Bülent ARINÇ


22. Dönem TBMM Başkanı


 


Anadolu'muzda bir meşale misali kültür dünyamıza ışıklar saçan¸ Somuncu Baba Dergisi'ni beğenerek takip ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.


 


İsmet YILMAZ


Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı


 


Somuncu Baba¸ taşrada yeşeren edebiyat ve kültür tarhının zarif çiçekleriyle güzel renkler ve ıtırlar kazandırdı edebiyat dünyamıza. O bir özel isimden öte derinlikli bir misyonun adı olarak anılacak zannederim. Yolunuz açık olsun.


 


Prof. Dr. İskender PALA


İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi


 


 


Gönül ve gül kenti Darende merkezli olarak yayınlanan Somuncu Baba Dergisi¸ çıktığı istikamet çizgisinden sapmadan¸ azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Gönülleri ısıtmaya¸ beyinleri ışıtmaya ve yolları aydınlatmaya gayret ediyor. Estetik görünümü yanında zengin muhtevasıyla¸ büyük merkezlerde çıkan yayınlarla yarışırcasına hizmetini sürdürüyor. Biz bu yolda dergimizin başarılarının artarak devamını dilerken¸ okuyucuların da ilgisinin kesintisiz sürmesini istiyoruz. Zira yayıncı kadar¸ yayına muhatap olanlar da sorumluluklarının gereklerini yerine getirmelidir.


 


Prof. Dr. Ali AKPINAR


Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi


 


İlim ve irfan¸ ahlak ve edep hassasiyetinde yolculuğa başlayan Somuncu Baba Dergisi¸ her şeyden önce bir mekteptir.


“Amellerin en güzeli az da olsa devamlı olanıdır” düsturu gereğince uzun soluklu yayın hayatında önemli bir boşluğu dolduran dergi¸ her kesimden ve her yaştan insanımızı buluşturan¸ hakikat terennümlerini harmanlayan aşk muştusunu çağlayana dönüştüren¸ insanlık denen hazineyi keşfe çıkan bir arayış motorudur.


Yayın çizgisinden¸ yazı kalitesinden¸ görünüm seyrinden¸ kalite ve dizaynından ödün vermeden daha güzele ve daha mükemmele doğru seyir gerçekleştirmesini diliyorum.


 


Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE


Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi


 


Çoğu dergilerin aksine Somuncu Baba Dergisi Anadolu'da çıkıp büyük şehirlere ve yurt dışına ulaşan kökleşmiş¸ oturmuş¸ duruşu sağlam¸ ufku geniş¸ önü açık “Mektep”leşme yolunda önemli adımlar atmış¸ rüşdünü çoktan ispat etmiş bir kültür edebiyat ve araştırma dergisidir.


Tez zamanda ulusal bir yaygınlık kazanması da tespitimizin doğruluğunu göstermektedir. Kademli olsun.


 


 Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

  Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sayfayı Paylaş