Divan-ı Hulûsi
Sayfa:5

DİVÂN-I HULÛSİ-Î DÂRENDEVÎ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Çalış tefeyyüz eyle yücel temeyyüz eyle Fazilette sehâda örnek insan ol örnek Doğruluk kârın olsun… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ(K.S.)

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Nerede o servi çam boylum Nerede o nâzenîn fidanım benim Nerede o büklüm büklüm sünbül… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

– Aklın alır âşıkın neşve-i humâr-ı aşk Gecesi gündüz olup doğar mihr-i yâr-ı aşk Hayret alır dîdesin safvet alır sînesin… Devamını oku

DIVAN-I HULÛSI DARENDEVİ

Somuncu Baba

– Buluşduk hamdü li’llâh sevgili ceddim Hüseyn’immiş Yüz urduk âsitân-ı hâkine hem nûr-ı aynimmiş Ezelden hubbunu cânım gibi cân içre… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛS-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Bir şehre erer ki yolun şehr ü diyâr unutulur Bir bahre dalar ki gönül ka'r… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛS-İ DARENDEVÎ

Somuncu Baba

Ey şehîd-i pâk-dil hep ins ü cin ağlar sana Ser-te-ser mâtem tutup kevn ü mekân ağlar sana Ey şehîd-i pâk-dil… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛS-İ DARENDEVÎ'DEN

Somuncu Baba

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ (k.s) Sana matlûb sensin ey dil gayrı bir söz arama Sendedir ol görecek yüz taşradan yüz… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛS-İ DARENDEVÎ

Somuncu Baba

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ(k.s) Aşk u muhabbet ezelî sıdkı bütünlerde bütün Sırr-ı ruh-ı lemyezelî sıdkı bütünlerde bütün İlm ile irfân… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSİ DARENDEVÎ

– Sensiz dünyâyı ukbâyı Gülüm n'idem n'idem n'idem Hûr u Cennetü'l-a'lâyı Gülüm n'idem n'idem n'idem Sînem onulmaz yaralı Değmeye onmaz… Devamını oku

AŞKDIR HEP

Safâ ancak gönülde yâr için sevdâ-yı aşkdır hep Devâ-yı derd ü gam âlemde bir sahbâ-yı aşkdır hep Gönül bu âlem-i… Devamını oku