Divan-ı Hulûsi
Sayfa:3

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Ey yâr olmak istemedin bir lahza âşinâ bana Hastalığım bilip derdimi eylemedin… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler Sad hezârânâferîn olsun yürü sâat sana Dilde olmuş hem-demim rûz u leyâltâat… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…. Seni seyr eyleyen mahbûbu seyr et gayrı hûb arama Odur sana matlûb-ı… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…. Ey zülf-i perî şîve-i reftâr ile bir şeb Varımı alıp hep Koydun… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler. Anâ Mecnûn denir ki ezber etmiş Dilinde her nefes evrâd-ı Leylâ  … Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…. Ey Karîbu'llâh yoluna kim ki cân eyler fedâ Âkıbet mazhar düşüp esrâra… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler. Merhem-i vasl iledir hasta-i hicre devâ Kim ki cânından geçer vuslat-ı yârdır… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler……. Bülbülü zâr kılar hem gül-i handân seher Çeşmini şebnem eder sünbül ü… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…. Sana matlûb sensin ey dil gayrı bir söz arama Sendedir ol görecek… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…… Cân görmese dîdârını hicrâna yönelmez Dil bilmese ikrârını ihsâna yönelmez   Mey… Devamını oku