Divan-ı Hulûsi
Sayfa:2

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Safâ-yı hâtırım her demde şevkinle senâ-hân et Dil-i mahzûnumu vaslın demiyle şâd… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler Gönülde doğsa âsâr-ı muhabbet Anınla yâr olur yâr-ı muhabbet   Dilin bir… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Açıldı yine ol gül-i gül-zâr-ı muhabbet Saçıldı yine lü'lü-i şehvâr-ı muhabbet  … Devamını oku

SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ

Somuncu Baba

12 Ağustos 1914 Pazartesi sabahı Darende'de dünyayı teşrif etmiştir. Soy bakımından 12. kuşaktan Somuncu Baba'ya oradan da Hz. Muhammed (s.a.v.)… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler Ey dil-ber-i şîrîn-leb-i hun-hâr-ı muhabbet Ey çeşm-i siyâh gamze-i gaddâr-ı muhabbet  … Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler Âsârına dil bağlamadan etmedi zâhir Ol dürr-i yetîmin demini der yem-i sohbet… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…. Beni ey devri bî-dâd bir iki günlük misâfir tut Diler lutf ile… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler. Ey silsile-i aşkda girân-mâye-i ismet Ey kâfile-i hüsnde sipeh-sâlâr-ı muhabbet   Bir… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Âfitâb-ı hüsnüne hayrân olan gönlüm şehâ Âfitâb-ı pertev-i hüsnünle oldu âfitâb  … Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler Sad hezârân âferîn olsun yürü sâat sana Dilde olmuş hem-demim rûz u… Devamını oku