Divan-ı Hulûsi

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Derde düş oldukça dil dostdan devâ hâsıl kılar Cevrine eğdikçe baş zevk u safâ hâsıl kılar 2. Öyle istiğnâdadır… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler. 1. Gönül derdinle bîmâr oldu dermâna eriş ey yâr Yanar hasret odundan… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler 1. Aşkın yakıp eyledi nâr cümle işimi kıldı zâr Gitdi kamu nâmûs… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler 1. Cânâna yet ey cân desem hicrân duyar Nâlemi gül-zâra arz etsem… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler 1. Ey gönül senin mihmânın âmed Müjde ey derdli dermânın âmed  … Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…… 1. Rişte-i cânım senin gönlündeki berdâra bend Kalb-i mahzûnum velî cânındaki esrâra… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… 1. Yine gamzeler açdı dilde şerâyih Göründü dilin derdi andan sarâyih  … Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler 1. Cânâna yet ey cân desem hicrân duyar Nâlemi gül-zâra arz etsem… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler 1. Kıbâb-ı izzetin mestûru ol şân u şehirden geç Şarâb-ı hikmetin mey-hârı… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… … Kim eyledi dil memleketin aşk ile gül-şen   Hem şevk ile… Devamını oku