Din ve Toplum

DUÂNIN ÂDÂBI

somuncubaba-226-duanınadabı

Her şeyin bir usûl ve âdâbı olduğu gibi duânın da bir âdâbı ve usûlü vardır. Âyet ve hadislerde belirtilen duânın… Devamını oku

GERÇEK DİNDARLIK

somuncubaba-227-13-m.soysaldı

Son zamanlarda birçok İslâmî kavramda büyük bir anlam kayması meydana geldiğini görmekteyiz. Anlam kaymasına uğrayan kavramlardan biri de dindarlık kavramıdır…. Devamını oku

TEVEKKÜL TEDBİR ALMAYA ENGEL DEĞİLDİR

228-MUSTAFA.KARABACAK

Tevekkül, “Bir Müslümanın herhangi bir iş hakkında, istediği amaca ulaşmak için gerekli olan ve üzerine düşen her türlü çalışmayı yaptıktan… Devamını oku

SÛFÎ VE RÜYA

229-fatih.çınar-21

Rüya; “bir kimsenin zihninden geçen hayal dizisi, uyku sırasında canlı, çarpıcı, görsel ve işitsel varsanılarla ortaya çıkan yaşantı, uyku esnasında… Devamını oku

TASAVVUF (TEKKE) MUSİKİSİ ÜZERİNE

231 Dergi-40

‘Allah’a götüren birçok yol vardır. Ben musiki ve semayı seçtim.’ Hz. Mevlâna.[1] Müzik/Musiki, insanı fıtratını derinden etkileyen sanat dallarından biridir.[2]… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S.)’NİN EDEBÎ ZEVKİ

Mustafa Takî Efendi (k.s.), tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslâm tarihi ve tasavvuf gibi İslâmî disiplinlerde olduğu kadar tarih ve edebiyat… Devamını oku

İncitmeme Prensibiyle Gönüller Fetheden Bir Gönül Avcısı: ALVARLI EFE (k.s)

232 Dergi-41

“Gülbe-i gönlünde bulan cânânı/ Gözü gönlü dolar feyz-i Rabbânî, Lutfiyâ dilersin Hak’dan ihsânı/ Hakk’ın kullarına sen eyle ihsân.”[1] “Alvarlı Efe”,… Devamını oku

Anadolu’yu İrfan Merkezi Haline Getiren Gönül Eri: HACI BAYRAM-I VELÎ (k.s.)

+233 Dergi-40

Asıl adı Numan b. Ahmed b. Mahmud olan ve halk arasında Hacı Bayram-ı Velî (k.s.), Ankara’nın Solfasıl köyünde, genel kabule… Devamını oku

İlim Âşığı Bir Sûfî Olarak MUSTAFA TAKÎ EFENDİ’NİN EĞİTİM ve ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE BAKIŞI

234 Dergi-40

Mustafa Takî Efendi, millî mücadelemizin kahramanlarından ve ilk meclisin medrese kökenli mebuslarından bir zattır. Takî Efendi’nin vefatına kadar gerçekleştirdiği bütün… Devamını oku