Din ve Hayat
Sayfa:2

BEREKETE ERMEK İÇİN,ATEŞE GİRMEK:ATEŞTE YANMAK GEREK! YANMADAN OLMAZ!

Somuncu Baba

Yüce Allah¸ kalplerin yöneticisidir. O¸ kalpleri dilediği gibi yönetir. Bir hadiste “Ey gönülleri yöneten¸ evirip çeviren Allahım¸ Sen benim gönlümü… Devamını oku

ÖFKENİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

Somuncu Baba

İslâm öncesi dönemde cehalet¸ bilginin değil¸ hilmin zıddı olarak kullanılıyordu. Cehil bu anlamda duygu ve hırslarına yenilip¸ öfke seline kendisini… Devamını oku

İSLÂM'A MUHATAP OLMA BAKIMINDAN KADIN-ERKEK EŞİTTİR

Somuncu Baba

Hep tartışırız¸ kadının konumunu. Kadın erkek eşit midir¸ değil midir¸ diye. Kimi¸ feminist söylemlerin etkisinde kalır¸ kimi de geleneksel yorumların… Devamını oku

AİLE HAYATI VE MANEVİ EĞİTİM

Somuncu Baba

Hidâyetle Tanışan Bir Aile 1926 yılının sonbaharı. Olay¸ Berlin’de geçiyor. Ünlü Batılı mütefekkir Muhammed Esed ve ailesinin İslâm’a dönüş öyküsü….. Devamını oku

MÜSLÜMANIN TATİL ANLAYIŞI VE TATİLDE KUR'AN İLE OLMAK

Somuncu Baba

Tatil anlayışımızı belirleyen bir Kur’ân ayeti şöyledir: “Bir işten boşalınca¸ yeni bir işe giriş ve sadece Rabbine yönel. Tatil anlayışımızı… Devamını oku

KUR'AN OKULLARI

Somuncu Baba

Kur’an-ı Kerim¸ Allah’ın iradesinin insana¸ söz şeklindeki ifadesidir. Dolayısıyla Kur’an¸ Allah’ın sözüdür. Kur’an-ı Kerim¸ Allah’ın iradesinin insana¸ söz şeklindeki ifadesidir…. Devamını oku

EL-FETTAH'IN VARLIK ALEMİNDE TECELLİSİ

Somuncu Baba

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın zatının fiziki anlamda ‘tasvir’i değil¸ niteliklerinin manevî anlamda ‘tavsif’i yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın zatının fiziki… Devamını oku

FATİHLER VAR OLDUKÇA FETİH MÜYESSER OLACAKTIR!

Somuncu Baba

Fetih Suresinin Nüzul Zamanı ve Nüzul Ortamı Fetih Suresi Hicretin 6. yılı Zilkade ayında Hudeybiye anlaşması yapıldıktan sonra Medine dönüşü… Devamını oku

EMİN MUHAMMED ÜMMETİNİN GÜVENSİZLİK PROBLEMİ

Somuncu Baba

“İnsanlığın yeniden¸ yitirdiği güven sıfatını kazanması için Emin Muhammed’i ve onun mesajını yeniden okuması¸ onu doğru bir şekilde anlaması ve… Devamını oku

PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATINDAN KESİTLER

Somuncu Baba

“Hz. Peygamber hayata iyimser bakar ve etrafındakilere de öyle tavsiye ederdi. Yüzünden tebessüm eksik olmazdı. En sıkıntılı anında bile üzüntüsünü… Devamını oku