Dergi
Sayfa:450

SULTAN III. MUSTAFA’NIN TASAVVUF ERBABINA OLAN HÜRMETİ

232 Dergi-21

14 Safer 1129/28 Ocak 1717 tarihinde Edirne’de dünyaya gelen III. Mustafa’nın babası Sultan III. Ahmed, annesi ise Mihrişah Emine Sultan’dır…. Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)’DEN NASİHATLAR

232 Dergi-24

Nasihat, lügatlerde “bir kimseye doğru yolu göstermek, yapması ve yapmaması gereken şeyler üzerine dikkatini çekmek için söylenen söz, öğüt” anlamına… Devamını oku

FATİHA SURESİ

232 Dergi-26

13.Hadis: “(Allahu Teâlâ), ‘Namazı kulumla aramda ikiye taksim ettim. Yarısı bana, yarısı da kulumadır. Kuluma dilediği verilecektir.’ (buyurmuştur). Bir kul… Devamını oku

Osmanlı’yı Kurtarmak ve Yenilemek İsteyen SULTAN III. MUSTAFA

232 Dergi-28

28 Ocak 1717’de Edirne’de doğdu. Babası Sultan III. Ahmed, annesi Mihrişah Sultan idi. Kendisinden önceki padişah III. Osman’ın da yeğeniydi…. Devamını oku

Sohbette Devamlılığın Manevî Kazanımları

232 Dergi-31

Sohbet, Arapça bir kelime olup arkadaşlık yapmak, karşılıklı konuşmak, kısa bir süre de olsa birlikte olmak[1] gibi anlamlara gelir. Peygamberimiz… Devamını oku

Manevî Doktor Olarak Veliler

232 Dergi-33

Tasavvuf literatüründe manevî rehberler olarak bilinen mürşid-i kamiller hakkında, manevî hastalıkları teşhis ve tedavide uzman kişiler oldukları için “gönül tabibi”… Devamını oku

OSMANLI TUĞRASINDAN OSMANLI ARMASINA TARİHÎ SERENCAM

232 Dergi-35

Tuğra, Oğuz hakanlarından Oğuz Han’ın kullanmaya başladığı işaretten ortaya çıkmıştır. Lügatte iki manaya gelen tuğranın ilk anlamı, iki kanadı açık… Devamını oku

BEŞERÎ AŞKTAN İLÂHÎ AŞKA

232 Dergi-37

Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak Bir milletin dili ve kültürü, edebî eserleri,… Devamını oku

DERGİCİLİK ve SOMUNCU BABA DERGİSİ

232 Dergi-39

Dergicilik, ilk sevdaların sessiz ve derinden çağladığı, ilk heyecanların anaforunda kararlı bir deniz yolculuğuna benzer. Limana varmadan, bazen ilk çıkan… Devamını oku

İncitmeme Prensibiyle Gönüller Fetheden Bir Gönül Avcısı: ALVARLI EFE (k.s)

232 Dergi-41

“Gülbe-i gönlünde bulan cânânı/ Gözü gönlü dolar feyz-i Rabbânî, Lutfiyâ dilersin Hak’dan ihsânı/ Hakk’ın kullarına sen eyle ihsân.”[1] “Alvarlı Efe”,… Devamını oku