ABDURRAHMÂN B. SEMÜRE عبد الرحمن بن سمرة

Somuncu Baba

Saîd b. Uyeyne babasından naklediyor: “Abdurrahman b. Semüre’nin cenazesi için çıktım. Akrabalarından bazı adamların cenazeyi karşıladıklarını ve ardından “Yavaş olun! Allah mübarek eylesin!” diyerek yürüdüklerini gördüm…”

Adı  : Asıl adı¸ Abdu’l-Külâl veya Abdu’l-Ka’be iken Hz. Peygamber ona Abdurrahman adını koydu.


Künyesi : Ebû Saîd


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Semüre b. Habîb


Anne adı  : Ervâ bint Ebi’l-Fer’a Hârise b. Kays


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Hz. Osman’ın akrabalarındandı.


Oğulları : Ubeydullah¸ Abdullah¸ Hasan


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Kureyş


  İslam’a girişi : Mekke’nin fethinde Hz. Peygamber tarafından bağışlanan Kureyşlilerden olup¸ o gün Müslüman olmuştur.


Sohbet süresi  : 2.5 yıl


Rivayeti : 14


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine¸ Basra¸ Ruhhac¸ Sistan


Mesleği  : Askerlik ve ticaret


Hicreti : Tespit edilemedi


Savaşları : Mûte ve Tebük savaşlarına¸ Irak¸ Sicistan ve Horasan’ın fetihlerine katıldı. Hindistan’a yakın olan Zerenc¸ Kiş¸ Ruhhac ve Zemindâver bölgesini¸ Kâbil’i ele geçirdi.


Görevleri : Hz. Osman zamanında idari görevlerde bulundu. Sistan valiliği yaptı.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Cesur ve mütevazi bir komutan idi.


Ayrıcalığı : Mekke’nin eşrafından idi. Sicistan fatihi idi.


Ömrü : Uzun


Ölüm yılı  : H. 50


Ölüm yeri  : Basra. Cenazesini Ziyad b. Ebîhi kıldırdı.


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Saîd b. Uyeyne babasından naklediyor: “Abdurrahman b. Semüre’nin cenazesi için çıktım. Akrabalarından bazı adamların cenazeyi karşıladıklarını ve ardından “Yavaş olun! Allah mübarek eylesin!” diyerek yürüdüklerini gördüm…”


Hadisleri  : “Ey Abdurrahmân b. Semüre! Yemin ettikten sonra¸ şayet yemini bozman daha hayırlı ise¸ derhal yeminini boz¸ hayırlı olanı yap ve kefaretini ver!”


Sözleri  : Kabil fethinde ordu bir koyun sürüsü elde etmiş¸ bazı askerler koyunlardan almıştı. Bunun üzerine Abdurrahman bir tellala şöyle seslenmesini emretti: “Ben Rasülullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu işittim: ‘(Henüz taksim edilmeden) Ganimetten alan¸ bizden değildir!’ Aldığınız koyunları geri verin!” Bunun üzerine koyunları alanlar geri verdiler ve asker arasında eşit şekilde paylaştırıldı.


 


 


Kaynaklar: Tabakat¸ VII. 366-7; İstiab¸ II. 403; Üsd¸ III. 454-456; Nubela¸ II. 571-2; İsabe¸ II. 400-401; DİA¸ I. 171; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 67; Ahmed¸ Müsned¸ V. 38¸ 61-63.


 


Sonraki sahabi: Abdurrahmân b. Udeysعبد الرحمن بن عديس

Sayfayı Paylaş