ONIKINCI HADIS

“Allah¸ kendi rahmet gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde şu yedi kişiyi rahmet gölgesi altına alır: 1-Adaletten ayrılmayan idareci. 2-Allah'a ibadetle yetişen bir genç. 3-Kalbi mescidlere bağlı kişi. 4-Allah rızasını kazanmak için birbirlerini seven¸ onun için bir yere gelen; onun için birbirinden ayrılan iki kimse. 5-Yalnız başına iken Allah'ı anıp gözleri yaşaran insan. 6-Kendisini mevkii sahibi¸ güzel bir kadın (fenâlığa) davet ettiğinde ‘ben alemlerin rabbi Allah'tan korkarım' diyen kişi. 7-Sağ elinin verdiğini¸ sol eli bilmeyecek derecede gizli sadak

“Allah¸ kendi rahmet gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde şu yedi kişiyi rahmet gölgesi altına alır: 1-Adaletten ayrılmayan idareci. 2-Allah'a ibadetle yetişen bir genç. 3-Kalbi mescidlere bağlı kişi. 4-Allah rızasını kazanmak için birbirlerini seven¸ onun için bir yere gelen; onun için birbirinden ayrılan iki kimse. 5-Yalnız başına iken Allah'ı anıp gözleri yaşaran insan. 6-Kendisini mevkii sahibi¸ güzel bir kadın (fenâlığa) davet ettiğinde ‘ben alemlerin rabbi Allah'tan korkarım' diyen kişi. 7-Sağ elinin verdiğini¸ sol eli bilmeyecek derecede gizli sadaka veren kimse.”
(Muvatta'¸ Şi'r¸ 5; Buhârî¸ Ezân¸ 36; Tirmizî¸ Zuhd¸ 53)


 


 


Yorum


“Hz. Peygamber¸ Allah'ın rahmeti ile gölgelenmenin bu gruplara mahsus olduğuna işaret etmiştir. Çünkü bu kişiler Allah'ın lütfunun ve rahmetinin göründüğü yerlerdir. İdaresi altında bulunanları adalet gölgesiyle gölgelendiren¸ bütün ömrü boyunca Allah'a ibadet himayesinde nefsini koruyan¸ kalbini Allah'ın evine (mescidlere) bağlayan¸ ruhunu Allah'ın sevgisi koruluğunda koruyan¸ Allah zikriyle gönlünü örten¸ Hafâ Makamı'ında Allah'ın cemali dışında bir güzelliğe meyletmekten kaçınan¸ Ahfâ Makamı'nda kendisini Hakîkî Varlık yoluna tasadduk eden kimseyi Allah rahmetinin gölgesinde gölgelendirir.”


 


 Şeyh Hamid-i Veli Hz.
(Somuncu Baba)


Sayfayı Paylaş