ABDURRAHMÂN B. EBÎ BEKİR

Adı : Asıl adı¸ Abdu'l-Ka'be iken Hz. Peygamber ona Abdurrahman adını koydu.

Künyesi : Ebû Muhammed¸ Ebû Abdullah

Doğum yılı : Bi'setten birkaç yıl önce.
Doğum yeri : MekkeAdı  : Asıl adı¸ Abdu'l-Ka'be iken Hz. Peygamber ona Abdurrahman adını koydu.  


Künyesi  : Ebû Muhammed¸ Ebû Abdullah


Doğum yılı  : Bi'setten birkaç yıl önce.


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı : Ebû Bekir Abdullah b. Osman


Anne adı : Ümmü Rûmân


Eş(ler)i : Karîbe bint Ebî Ümeyye 


Akrabaları  : Hz. Aişe'nin ana-baba bir kardeşi¸ Peygamberimizin kayını


Oğulları  : Muhammed¸ Abdullah¸ Talha


Kızları : Ümmü Hakîm¸ Hafsa¸ Esmâ


Kabilesi : Kureyş


İslâm'a girişi  : Hudeybiye Antlaşmasının yapıldığı günlerde veya Mekke'nin fethi öncesinde.


Sohbet süresi: 4-5 yıl


Rivayeti  : 8 hadis.


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine¸ Hubşî


Mesleği : Askerlik ve ticaret


Hicreti : Medine


Savaşları  : Bedir ve Uhud savaşlarında müşriklerle beraber Müslümanlara karşı savaştı. Müslümanlarla beraber Hayber'in fethine katıldı. Hz. Ebû Bekir döneminde Hâlid b. Velid ile birlikte irtidat edenlere karşı yapılan Yemâme savaşında üstün gayret gösterdi. Hz. Ömer zamanında da Suriye'deki fetihlere katıldı. Cemel savaşında kız kardeşi Hz. Aişe'nin yanında yer aldı. 


Görevleri  : Veda haccında Hz. Aişe'ye Ten'im'den umre yaptırdı. Peygamberimizin vefat öncesi rahatsızlığında yanında bulundu ve O'na hizmet etti.


Fiziki yapı : Tespit edilemedi.


Mizacı    : Cesurdu¸ kahramandı. Kararlıydı¸ salih bir kimseydi. Mizahı sever¸ şiirler söylerdi.  


Ayrıcalığı  : Kureyş'in en iyi ok atanlarından biriydi. 


Ömrü    : 69 yaşında vefat etti.


Ölüm yılı : H. 53 veya 58


Ölüm yeri : Mekke'ye on mil uzaklıktaki Hubşî'de vefat etti. Cenazesi Mekke'ye getirildi ve oraya defnedildi.


Ölüm sebebi : Uykudayken aniden öldü.


Hakkında  : Cenazesinde Hz. Aişe bulunamamıştı. Daha sonra kabrini ziyaret ettiğinde şöyle dedi: "Şayet ben cenazende bulunsaydım¸ seni vefat ettiğin yere defnederdim. Şayet cenazende olsaydım şimdi sana ağlamazdım."


Hadisleri : "Yüce Allah kıyamet günü borçluyu çağırır ve borcunun önünde dikerek ona der ki: ‘Ey kulum! Sen ne diye insanların malını alıkoydun?!' Borçlu der ki: ‘Ey Rabbim! Bildiğin gibi ben onu çarçur etmedim. Fakat onu ya yangında ya selde yitirdim ya çalındı ya da bir şekilde yok oldu!' Bunun üzerine Yüce Allah bir şeyler ister ve onun mizanına koyar ve böylece onun iyilikleri ağır basar." 


Sözleri  : Oğlu Yezid'i veliaht tayin eden Muaviye'ye biat etmediği gibi¸ Muaviye'nin kendisine biat etmesi ümidiyle gönderdiği on bin dirhemi "Vallahi ben dünyalık karşılığında dinimi satmam!" diyerek reddetti. Yezid'in tayini için Mervân: "Ebû Bekir ve Ömer'in sünneti" deyince¸ Abdurrahmaân: "Hiraklius ve Kayser'in sünneti!" diye cevap verdi.


 

Kaynaklar: Tabakat¸ VIII. 262-3; İstiab¸ II. 399-402; Üsd¸ III. 466-9; Nubela¸ II. 471-3; İsabe¸ II. 407-408; DİA¸ I. 159; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 61-62; Ahmed¸ Müsned¸ I. 197-199.

Sayfayı Paylaş