97.Sayı

BİLGİYİ PAYLAŞAN YORULMAZ

Somuncu Baba

Bilgisini insanlarla paylaşan¸ halkın meselelerine çözüm üreten ehl-i ilim¸ asırlardır etrafına ışık tutmuş¸ cehaleti yüreklerden söküp atmıştır. Konuyla ilgili bir… Devamını oku

OTUZ DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Somuncu Baba

Doğruluk¸ samimiyet ve sevgiyi devam ettirmede kendini insanlığın gerçeği say ve gerçek ol. Doğruluk¸ samimiyet ve sevgiyi devam ettirmede kendini… Devamını oku

BİD'ATLERDEN SAKINALIM

Somuncu Baba

Hazret-i Peygamber ve Hulafâ-yı Râşidîn'in saadet asrından sonra Müslümanlar arasında onların tertemiz ve örnek hayatlarına uymayan birtakım farklı anlayışlar ortaya… Devamını oku

MESCİD-İ NEBÎ'NİN GÖLGESİ VE PEYGAMBERİN ÂĞÛŞUNDA TEVHÎD EĞİTİMİ:

Somuncu Baba

“Suffeli¸ insanlık sevdalısıdır¸ hayatını insanlığın hizmetine adamıştır. Onun en büyük derdi hakîkatin insanlığa ulaşması ve insanlığın kurtulmasıdır. O¸ bilir ki… Devamını oku

İBADET İMANIN EYLEM TALEBİNE VERİLEN CEVAP

Somuncu Baba

“Kulun¸ kendisinin hiçbir şeyine muhtaç olmadığını ve her şeyden müstağnî bulunduğunu bildiği Allah'a karşı yapacak tek şeyi vardır¸ o da… Devamını oku

NURETTİN TOPÇU'DA "MUALLİM" KAVRAMI

Somuncu Baba

"Temel problem¸ eğitim felsefemizle ilgidir. Nasıl bir gençlik istiyoruz? Onları hangi değerlere göre nasıl eğiteceğiz? Daha da önemlisi yetişekleri yetiştirecek… Devamını oku

ÖĞRETMEN

Somuncu Baba

"Öğretmen : ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' ilâhî hitâbının belki ilk muhatabı olan insandır. Öğretmen : ‘Hikmet¸ müminin kaybolmuş… Devamını oku

DÎVAN-I HULÛSÎ-İ DARENDEVÎ'DE HAKK'A NİYAZ

Somuncu Baba

“Sülûkum günlerinde Hâce Baba Semmâsî Haz­retlerinin emir buyurdukları vasiyetlerin cümlesini yerine getirdim¸ aynen uyguladım. Ve kendimde tesirlerini gördüm¸ sonuçlarını bir… Devamını oku

İYİ ÖĞRETMEN OLMANIN YOLU MERAK VE SEVGİDEN GEÇER

Somuncu Baba

"Öğretmenler öğretmenliğin kıymetini bilsinler. Öğretmenliği bir sevgi bağı içinde yapsınlar. Mesleki bir maişet kaynağı olarak görmesinler. Öğretmen omuzunu talebenin yükselmesi… Devamını oku

ŞEREFİ MADALYALARA RESMEDİLEN BİR ÜNVAN:GAZİLİK

Somuncu Baba

Milletlerin ve ülkelerin tarihinde zihinlere kazınan önemli olaylar vardır. Zaman zaman çeşitli nedenlerle yapılan savaşlar bu olayların başında gelir. Aslında… Devamını oku