10. HADİS

Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhânellah velhamdülillah gökle yer arasını doldururlar veya doldurur. Namaz nurdur; sadaka delildir; sabır ışıktır; Kur`an da senin ya lehine ya aleyhine bir hüccettir. Her insan çalışıp kendi nefsini satar. Kimisi kendini (taatla Allah'a satarak azaptan) kurtarır¸ kimisi de helak eder.

Türkçe Açıklaması


“Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhânellah velhamdülillah gökle yer arasını doldururlar veya doldurur. Namaz nurdur; sadaka delildir; sabır ışıktır; Kur`an da senin ya lehine ya aleyhine bir hüccettir. Her insan çalışıp kendi nefsini satar. Kimisi kendini (taatla Allah'a satarak azaptan) kurtarır¸ kimisi de helak eder.”


 


Yorum


“Hz. Peygamber saliki¸ iman iddiasının iki şeyi yapmadan gerçekleşmeyeceği hususunda uyarmaktadır:  Tahliye (  : boşaltıp temizleme) ve tahliye (  :  süslemek).  Aleyhisselâm'ın ‘temizlik imanın yarısıdır' sözü Tahliye Makam'ına¸ hadisin geri kalanı da Tahliye Makamı'na işarettir. Kim kalbinin evini ve kalıbını tabii kirler ve çirkin davranışlardan temizler¸ oraya tahmîd ve tesbîh türünden manevî sofraları kurar¸ Allah'ın sapasağlam ipine yapışarak namaz ve sabır kandillerini yakarsa¸ Allah onun sevap kefesini doldurur¸ şehvetine köle olmaktan kurtarıp azad eder. Delil getirmeyenin ise davası ispat olmaz¸ hüsrana uğrayıp helak olur.”


 


Şeyh Hamid-i Veli Hz. (Somuncu Baba)


 

(Şeyh Hamid-i Veli¸ Kırk Hadiş (Haz: Prof. Dr. Enbiya Yıldırım)¸ Nasihat Yayınları¸ 2007.)

Sayfayı Paylaş