94.Sayı
Sayfa:2

PSİKO-SOSYAL AÇIDAN GIYBET

Somuncu Baba

Gıybet¸ mutlak kaçınılması gereken¸ bu anlamda Kur’an ve hadislerle yasaklanan önemli olumsuz davranışlardan biridir. O halde¸ gıybet etmekten korunabilmemiz için¸… Devamını oku

CUMHURİYET KADROLARINI YETİŞTİREN OKUL MEKTEB-İ SULTÂNÎ : GALATASARAY

Somuncu Baba

Eğitim kurumları¸ ülkelerin gelecekleri/kaderleri üzerinde belirleyici ve etkin bir role ve güce sahiptirler. Ancak bunun gerçekleşmesi için o kurumların¸ donanımlı… Devamını oku

EŞYAYI YOKTAN VAR EDEN : EL-BEDÎ

Somuncu Baba

Eşyayı Önceden Geçmiş Bir Örneği Olmadan Îcâd ve İnşâ Eden Bedî' ve ibd⸠iş yapmak¸ ilk olmak¸ örneği ve benzeri… Devamını oku

EBU'L VEFA HAZRETLERİ

Ebu’l Vefa hazretlerinin manevî önderliğini yaptığı külliye; bir ilim merkezi¸ bir yardımlaşma müessesesi¸ yolcular için bir misafirhane¸ yoksulların karnını doyurduğu… Devamını oku

TOPLUMSAL BİR LİDER OLARAK NASREDDİN HOCA

Somuncu Baba

Biz¸ Nasreddin Hoca’yı hâlâ kendi kültür coğrafyasında “komik adam” nitelemesiyle ele almaya devam ederken Doğu ve Batı’da pek çok araştırmacı¸… Devamını oku

SİVAS'I ŞEREFLENDİREN BÜYÜK VELİ : İSMAİL HAKKI EFENDİ

Somuncu Baba

Soğuk Sivaş hangi mevsimi yaşıyorsa yaşasın¸ o güzîde mabette her zaman “ ilahî aşk” ve “sükûnet” iklimi yaşanır. Yüreklerimizi titreten… Devamını oku

VEFÂTININ 83. YILINDA MUSTAFA TAKÎ EFENDİ VE GÜNÜMÜZE DE YÖN VEREN BAZI MESAJLARI

Somuncu Baba

1 Ağustos 1925 tarihinde bu fânî dünyadan ayrılan Takî Efendi¸ hayatı boyunca¸ son derece vatanperver¸ fedâkâr¸ sabırlı¸ kalbindeki imanı ile… Devamını oku

DİVÂN-I HULUSİ-Î DÂRENDEVÎ ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ MELİK¸ KUDDÛS VE SELÂM İSİMLERİ

Somuncu Baba

Bil “alleme'l-esmâ” nedir isim ve müsemma nedir Hem tâc-ı “kerremnâ” nedir anı giyen muhtar ola1 MELİK: Melik ismi gerçek anlamda… Devamını oku

ABDULLAH B. ZEYD B. SA'LEBE

ABDULLAH B. ZEYD B. SA'LEBE Adı : Abdullah Künyesi : Ebû Muhammed (Sahibu’l-Ezan diye meş hurdur) Doğum yılı : M…. Devamını oku

HAKÎKATE ERMEDE MÜRŞİDİN REHBERLİĞİ

Somuncu Baba

“Tasavvufî eğitim¸ ibadetin kalitesini artırmaya¸ kullukta derinleşmeye¸ mânevî donanıma ermeye ve iç dünyanın aydınlatılmasına yönelik bir çalışma olduğu için¸ rehbersiz… Devamını oku