DİVAN-I HULUSİ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Meyl eyledi dil sert gibi dil-dâra efendim
Derdimi ne hâcet sana izhâra efendim

Her neye nazar kılsa bu dîdem sana müştâk
Etmez olup artık nazar ağyâra efendim

Meyl eyledi dil sert gibi dil-dâra efendim
Derdimi ne hâcet sana izhâra efendim

Her neye nazar kılsa bu dîdem sana müştâk
Etmez olup artık nazar ağyâra efendim

Eyledi firâk âteşi cânım evin ihrâk
Bu derdlerime eyle n'olur çâre efendim

Göz göz oluban cism-i zaîfim amân ey yâr
Hasret yüreğe açdı nice yâre efendim

Aşıkına ma'şûk nice çevirmez aceb yüz
Bülbül ki kılar nâleyi gül-zâra efendim

Ma'mûrelerim oldu harâb-ı hicr ile tahrîb
Ta'miri sana kaldı yetiş zâra efendim

Dûr eyleme bu bendeni feyz-i nazarından
Lutf eyle Hulûsî gibi bî-âra efendim

Sayfayı Paylaş