ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE ÖZGÜVEN

Somuncu Baba

Geçenlerde ebeveyni¸ on iki yaşındaki bir kız çocuğunu derslerde başarısız oluyor diye getirdi. Okulla ilgili konularda kızın aklına hep şu cümle geliyordu:

Geçenlerde ebeveyni¸ on iki ya­şındaki bir kız çocuğunu ders­lerde başarısız oluyor diye ge­tirdi. Okulla ilgili konularda kızın aklına hep şu cümle ge­liyordu: “Bunu zaten başaramam.
Bu çocuk başarısızlığa adeta şartlan­mıştı. Bu cümle kızın ruh haline de te­sir etmişti. Oturduğu koltuğun üzerin­de çökkündü¸ gözünü yere dikmişti ve sıkıntılıydı. Sesi büsbütün alçalıyor ve kısa cümlelerle so­rulara cevap veriyordu.
Aylin adlı bu kıza durumunu izah ettim. Kendine gü­venmeliydi. Onda eksik olan kendine güvendi. Bu­nu bir kâğıda yazdım ve her gün okumasını iste­dim. Yine sıkılınca bana telefon açacaktı. Bir ay sonra geldiğin­de sonuçlar konusunda sohbet edecektik.
Aylin bir ay sonra geldiğinde¸ artık elinden geleni ya­pacağını söylüyordu. Başarısızlık şartlanmasını kırmıştı. Kâğıttaki cümle ona destek olmuştu.

Kapasitelerinin Olduğunu Bilelim
Çocuklara anne baba olarak şu mesajı iletmeliyiz: “Sınır­sız kapasiten var¸ hangi bilgi alanına yönetirsen yönel¸ gayretle kolayca öğ­reneceksin”.
Hâlbuki biz bu mesajı ver­mek yerine onları genelde olumsuz yaftalamalarla engelliyo­ruz.
Okulda başarı gösteremeyen bir çocuğun zeki olmadı­ğını ileri sürmek¸ zekâya çok dar bir açıdan bakmak olur. Okulda başarısız olan çocuk¸ spor alanında gösterdiği mu­azzam yetenekle veya mekanik bir objeyi söküp takmada­ki ustalığıyla çevredekileri şaşkına çevirebilir.

Sosyo – ekonomik seviyesi düşük ortamdan gelen çocukların başarısızlığına yol açan bazı faktörler:

  1. Anne – babanın öğrenmeye karşı olumsuz veya dış­layan tavrı.
  2. Anne – babanın öğrenme tutkusu konusunda kötü örnek olması.
  3. Duyusal uyarıların sınırlı olması.
  4. Eğitim araçlarına (kitap¸ eğitici oyuncaklar ve oyunlar) ulaşamama.
  5. Yoksulluk.
  6. Evin kalabalık olması.

Daha yüksek sosyo – ekonomik şartlardan gelen çocuklarda başarıyı engelleyen faktörlere gelince:
� Özgüveni eğitim başarılarına endeksleme.
� Başarıyı aşırı vurgulamak¸ aşın hırs.
� Yanlışları ve başarısızlıkları cezalandırmak¸ eleş­tirmek.
� Çocukları “tembel”¸ “aptal” veya “ahmak” diye eti­ketlemek.
� Çocuklardan gerçekçi olmayan akademik perfor­mans beklemek.
� �Eğitimde çabayı değil¸ performansı vurgulamak.
� Çocukları başka çocuklarla kıyaslamak ve aşağıla­mak.
� Edinilmiş bilgiyle¸ en­telektüel yeteneği karış­tırmak.
� Eğitimsel davranışla çocuğun kişiliğini birbirinden ayırmamak
Ayrıca¸ ailede anne baba arasında çatışma ve duygusal ihmal varsa¸ bu şartlar çocukların eğitimini fazlasıyla et­kiler.

_Kutu-
YAPACAĞINA İNANMADAN YAPAMAZSIN
– Eğer bir işi yapabileceğine inanırsan¸ ne kadar güç olur­sa olsun başarırsın.
Ama¸ kendini dünyadaki en basit bir şeyi bile yapamayacak biri olarak görürsen¸ köstebek tepecikleri dahi¸ senin tırmanamayacağın kadar yüksek zirveler olur.
(Emile Coue – Fransız Psikiyatrist)
– Tarih boyunca¸ gayret sarfetmeksizin yaşayanlar ara­sında¸ isim bırakmış bir tek insan yoktur.
(Theodore Roosevelt)

*Doç.Dr.

Sayfayı Paylaş