92.Sayı
Sayfa:2

HİNDİSTAN GEZİSİ ( 13-18 MART 2008)

Somuncu Baba

15 Mart 2008/Cumartesi Sabah erken kalkıyoruz. Bu gün sabah kahvaltısı değişik bir atmosferde gerçekleşecek. Bir gün önce konuşulan organizasyon gereği¸… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN ZAVİYESİNDEN TARİH VE MUKADDES DEĞERLERİMİZ

Somuncu Baba

“Hayatı¸ fikirleri ve dinî hizmetleriyle örnek bir âbide şahsiyet olarak gönüllerde taht kuran Darendeli Hulûsi Efendi’nin ömrü¸ kalemi ve kelâmı¸… Devamını oku

YARATAN MERKEZLİ EMPATİ

Somuncu Baba

“Bu şekilde düşünen ve davranan bir insan¸ kendini onun mutlaka karşısındakinin yerine koyarak onu dinleyecektir ki bu¸ empatinin en önemli… Devamını oku

MATBANIN OSMANLI'YA İLK/GEÇ GİRİŞİ

Nasîhat manzûmesinin en dikkat çeken yönlerinden birisi¸ bütün insanlığa seslenmesi ve Allah Teâlâ’nın yarattığı her canlının ıslahının hedef olarak seçilmesidir…. Devamını oku

KORUYAN,SEVEN, YARDIM EDEN- EL-VELÎ EL-MEVLÂ

Somuncu Baba

"Allah¸ mü'minlerin velîsidir. Onları sever ve işlerini üzerine alır. Çünkü onlar¸ Allah'ı hoşnut edecek işler yaparlar. Zira itaat etmek suretiyle… Devamını oku

YÜKSELEN VE ÖNEMSENMEYEN DEĞERLERİMİZİ HULÛSİ EFENDİ İLE ANLAMAK

Somuncu Baba

“Çıkarlar insanı yalana dolana itiyor. Alavere¸ dalavere¸ dolandırıcılık¸ üçkâğıtçılık almış başını gidiyor. Dürüstler¸ “saf¸ aptal” olarak algılanır oldu. Yolunu bil¸… Devamını oku

ASKER OCAĞI PEYGAMBER OCAĞI

Hulûsi Efendi’nin askerlik çağı gelmişti. Acemiliğini Diyarbakır VII. Kolordu Muharebe Taburu’nda yapacaktı. Kendisiyle birlikte aynı yere gidecek birkaç kişiyle birlikte… Devamını oku

DİVÂN-I HULÛS-İ DÂRENDEVÎ'DE ESMÂ'ÜL- HÜSNÂ ALLAH – RAHMÂN RAHÎM İSİMLERİ

Hafî vü celî kulun Allah’ı zikretmektir şânı Hüdâ’nın zikr ü fikriyle yücelt sen şân-ı insanı1 Arapçada isim kelimesinin çoğulu olan… Devamını oku

OSMAN HULÛSİ EFENDİNİN:FÜTÜVVET GELENEĞİNİN EN DEĞERLİ HALKASI

Somuncu Baba

“O¸ ilâhî aşk şarabıyla sermest olan bir modern zamanlar bilgesidir. Mesleği muhabbet¸ meşrebi aşk¸ yolu fütüvvet¸ silsilesi altın nesil¸ çabası… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN İNSANLIĞA NASİHATI

Nasîhat manzûmesinin en dikkat çeken yönlerinden birisi¸ bütün insanlığa seslenmesi ve Allah Teâlâ’nın yarattığı her canlının ıslahının hedef olarak seçilmesidir…. Devamını oku