GENÇLİK ÇAĞINA DAİR

Gençlik¸ çocuklukla erişkinlik arasında yer alan¸ gelişme¸ ruhsal olgunlaşma ve yaşama hazırlık dönemidir. Ergenlikle başlayan hızlı büyüme¸ gençlik çağının sonunda bedensel¸ cinsel ve ruhsal olgunlukla biter. BM Örgütünün tanımına göre genç¸ 15-25 yaşları arasında¸ öğrenim gören¸ hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı bir konutu bulunmayan kişidir. Gerçekten gençlik hem toplumsal¸ hem biyolojik¸ hem de ruhsal bir kavramdır.
Türk toplumu gerçek anlamda genç bir toplumdur. Nüfusumuzun % 60’ını 25 yaşın altındaki çocuk ve gençler oluşturmaktadır. 50 milyonluk hiç bir Batı ülkesinde nüf

Bir zamanlar;
Kavimler kapısı  Anadolu’nun¸
Şahsında Edirne bendim¸ Kars bendim!

Şimdiyse  kendinden utanır¸ kendim.
Bir zamanlar;
Aşınmaz¸ aşılmaz ve dokunulmaz¸
Mânâdaki mazruf bendim¸ hars bendim!
Şimdiyse gör! çamurlara belendim.

Bir zamanlar;
Millî duyguların merkez üssünde¸
Yenilmeyen öfke bendim¸ hırs bendim!
Şimdiyse boşaldı barajım¸ bendim.

Bir zamanlar;
Şekil veren inatçıl has çeliğe¸
Pazu bendim¸ çekiç bendim¸ örs bendim!
Şimdiyse özümden ben örselendim.

Bir zamanlar;
Cesâretin¸ çevikliğin simgesi¸
Hiç kuşkusuz aslan bendim¸ pars bendim!
Şimdiyse korkudan kenara sindim.

Bir zamanlar;
Teknik- sanat dallarında dünyada¸
Usta bendim¸ çırak bendim¸ kurs bendim!
Şimdiyse tam körelmede¸ bilendim.

Bir zamanlar;
Güneşi yakından tâkibe alan¸
Uzaydaki Venüs bendim¸ mars bendim!
Şimdiyse zirveden aşağı indim.

Bir zamanlar;
İlim¸ irfan mevzûbahis olunca¸
Bu kulvarda ekol bendim¸ ders bendim!
Şimdiyse zır cahillikten elendim.

Bir zamanlar;
Kıyama kalkarken kortej kıtası¸
Beynelmilel majör bendim¸ fors bendim!
Şimdiyse cins attan¸ eşeğe bindim

Sayfayı Paylaş