KIRK HADIS – ÜÇÜNCÜ HADIS

Somuncu Baba

Kırk Hadis – Üçüncü Hadis

Türkçe Açıklaması

�Allah için seven¸ Allah için buğzeden¸ verdiğini Allah rızası için veren¸ vermediğini Allah rızası için vermeyen kişi¸ imanını kemâle erdirmiştir.�
(Ebû Dâvud¸ Sünnet¸ 15)

Yorum

�Bütün dînî ve dünyevî işlerde nefse pay bırakmamak¸ Allah�ın hakkını her zaman öne çıkarmak kâmil imanın alâmetlerindendir.�

Şeyh Hamid-i Veli Hz.
(Somuncu Baba)

* Kırk Hadiş Şeyh Hamid-i Veli Hz.¸ (Haz: Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM)¸ Nasihat Yayınları¸ 2007.

Sayfayı Paylaş