ABDULLAH B. RAVAHA

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Künyesi : Ebû Muhammed
Doğum yılı : Tespit edilemedi
Doğum yeri : Medine
Baba adı : Ravâha b. Sa’lebe

Adı : Abdullah
Künyesi : Ebû Muhammed
Doğum yılı : Tespit edilemedi
Doğum yeri : Medine
Baba adı : Ravâha b. Sa’lebe
Anne adı : Kebşe bint Vâkıd
Eş(ler)i : Tek hanımı var fakat ismi tespit edilemedi.
Akrabaları : Amre adlı kızkardeşi vardır ve ondan dolayı Numan b. Beşir’in
dayısıdır.
Oğulları : Yok
Kızları : Yok
Kabilesi : Hazrec’in Benî Hâris kolundan
İslâm’a girişi : II. Akabe bey’atı öncesi yani
M. 621-622 civarında
Sohbet süresi : 8-9 yıl
Rivayeti : 1-2 rivayeti var. Ancak hakkında birçok rivayet nakledilmiştir.
Yaşadığı yer : Medine
Mesleği : Şair¸ hatip¸ edip¸ asker. İslâm’ı savunan¸ müşrikleri
hicveden önemli şairlerden¸ oldukça etkili konuşmalar
yapan hatiplerdendir.
Hicreti : Yok
Savaşları : Bedir¸ Uhud¸ Hudeybiye¸ Hendek¸ Hayber¸ Mûte
Görevleri : II. Bedir Seferinde Medine’de Hz. Peygamber’e vekalet¸
Hayber öncesi gönderilen seriyyenin komutanı¸ Mûte’de Zeyd
ve Cafer’in şehit düşmelerinden sonra üçüncü komutan
ve sancaktar
Fiziki yapı : Tespit edilemedi
Mizacı : Abid¸ zahid¸ tefekküre¸ zikir ve ibadete düşkün.
Ayrıcalığı : II. Akabe bey’atındaki 12 nakibden biri¸ cahiliye döneminden
beri okur-yazar olduğu gibi¸ Hz. Peygamber’in de özel kâtiplerindendir.
Ö
mrü : Orta yaşta olduğunu tahmin ediyoruz.
Ö
lüm yılı : H. 8
Ö
lüm yeri : Mûte (Ürdün)
Ö
lüm sebebi : Şehit
Hakkında : Hz. Peygamber’in “Kardeşiniz boş ve ahlâksızca
şeyler söylemez”¸ “Müşriklere yönelttiği
şiirleri¸ oklardan daha etkilidir.” “Allah kardeşim
Abdullah b. Ravâha’ya rahmet eylesin¸ nerede namaz vakti girse¸ devesini çöktürür
(ve namazını kılar)dı” şeklindeki övgülerine mazhar olmuştur.
Ayrıca şairler aleyhine 19. Şuarâ 224-226 âyetleri
inince kendi hakkında endişesini dile getirince¸ “Ancak iman edip
iyi işler yapanlar¸ Allah’ı çokça ananlar ve haksızlığa
uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler¸
hangi dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini
yakında bileceklerdir” şeklindeki 227. âyet inmiştir.
Hadisleri : Bir gece yoldan gelmiş¸ alelacele hanımının yanına vardığında
evde lambanın yandığını ve hanımın yanında birinin olduğunu hissedince kılıcını çekmişti.
Bunu fark eden hanımı “Aman yavaş ol! (Yanımdaki) saçlarımı
tarayan falan hanımdır!” demiş ve onu durdurmuştu. O¸ bunu
haber verince¸ Hz. Peygamber¸ bir kimsenin yolculuktan ailesine geceleyin dönmesini
yasakladı.
Sözleri : Allah Rasûlü¸ Hendek Savaşı’nda Abdullah
b. Ravâha’nın şu şiirini yüksek sesle okumuştur:
Allah’ım! Sen olmasaydın¸ doğruyu bulamazdık¸
Zekâtı da veremezdik¸ namazı da kılamazdık!
Bâri üzerimize indiriver sekînet¸
Sabitle ayaklarımızı¸ savaşırsak şayet!
İstedikleri fitneden kaçındığımız
Bilinse de¸ bize karşı azdı düşmanımız!
Kaynaklar: Tabakat¸ III. 525-530; İstiab¸ II. 293-297; Üsd¸ III. 234-238;
Nubela¸ I. 230-240; İsabe¸ II. 306-307; DİA¸ I. 129-130; Sahabiler Ansiklopedisi¸
s. 41-43; Buhârî¸ Cihâd 34; Ahmed¸ Müsned¸ III. 451; Taberânî¸
el-Mu’cemu’l-Kebîr¸ XII. 322.

Sayfayı Paylaş