KIRK HADİS

Somuncu Baba

Kırk Hadis – Birinci Hadis

Türkçe Açıklaması

'Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Râsûl'üne ise¸ onun hicreti Allah ve Râsûl'ünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı bir kadına ise¸ onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.'
(Buhârî¸ Bed'u'l-Vahy¸ 1)

Yorum

'Bütün din ve dünyevî işlerinde halis bir niyete sahip olan kimse iki cihan saadetine nail olur. Bu nedenle Müslüman¸ bütün işlerine iyi bir niyetle başlar'

Şeyh Hamid-i Veli Hz.
(Somuncu Baba)

* Kırk Hadiş Şeyh Hamid-i Veli Hz.¸ (Haz: Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM)¸ Nasihat Yayınları¸ 2007.

Sayfayı Paylaş