ABDULLAH B. ÖMER

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Lakabı : Ebû Abdurrahman
Doğum yılı : Risaletin 3. yıllarında
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Ömer b. el-Hattâb
Anne adı : Zeyneb bint Maz’ûn el-Cumehıyye
Eş(ler)i : Safiye bint Ebî Ubeyd¸ Ümmü Alkame bint Alkame¸ (4 adet Ümmü’l-veled)
Akrabaları : Hz. Hafsa’nın kardeşi¸ Hz. Peygamber’in kayın biraderi

Adı : Abdullah
Lakabı : Ebû Abdurrahman
Doğum yılı : Risaletin 3. yıllarında
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Ömer b. el-Hattâb
Anne adı : Zeyneb bint Maz’ûn el-Cumehıyye
Eş(ler)i : Safiye bint Ebî Ubeyd¸ Ümmü Alkame bint Alkame¸ (4 adet Ümmü’l-veled)
Akrabaları : Hz. Hafsa’nın kardeşi¸ Hz. Peygamber’in kayın biraderi
Oğulları : Ebu Bekir¸ Ebu Ubeyde¸ Vâkıd¸ Abdullah¸ Ömer¸ Abdurrahman¸ Ubeydullah¸ Salim¸ Bilal¸ Zeyd¸ Ziyad¸ Hamza
Kızları : Sevde¸ Hafsa (4 kızdan sadece bu ikisini tespit edebildik)
Kabilesi : Kureyş’in Adiyy kolundan
İslâm’a girişi : Babasıyla birlikte risaletin 6. yılında
Sohbet Süresi : 17 yıl
Rivayeti : 2630 hadis ile Ebu Hureyre’den sonra en fazla hadis rivayet eden sahabi.
Yaşadığı Yer : Mekke¸ Medine
Hicreti : 10 yaşın Medine’ye hicret etti.
Savaşları : 15 yaşında Hendek savaşına katıldı. Rıdvan Bey’ati’nde bulundu¸ Hayber¸ Mekke’nin fethi¸ Huneyn¸ Suriye¸ Irak¸ Yermuk¸ Nihavend¸ Mısır ve H. 49’daki İstanbul fetihlerinde bulundu.
Görevleri : Resmi görevlerden kaçınmış ama gayr-i resmi olarak kadılık ve hadis öğretimi ile meşgul olmuştur.
Fiziki Yapı : Orta boylu¸ iri yapılı¸ esmer tenli¸ uzun saçlıydı¸ sakalını sarıya boyardı.
Mizacı : Hz. Peygamber’in bütün hal ve hareketlerini taklit derecesinde yapmaya çalışırdı. Rasûlullah’ın hatırasına en çok ittiba ederdi. Hz. Peygamberin inip altında dinlendiği ağaca kurumaması için su dökerdi.
Ayrıcalığı : İbadete düşkün¸ cömert¸ fitnelere bulaşmamış alim¸ fâzıl bir sahabidir.
Ömrü : 85
Ölüm Yılı : H. 73
Ölüm Yeri : Mekke
Ölüm Sebebi : Hac esnasında ayağına zehirli bir mızrak düşmüş ve ölümüne sebep olmuştur.
Hakkında : Ablası Hafsa onun gördüğü bir rüyayı Rasûlullah’a (sav) anlatınca: “Abdullah ne iyi adamdır¸ keşke gecenin bir kısmında kalkıp da namaz kılsa” buyurması üzerine bu sözden sonra genç Abdullah geceleri az uyumuştur.
Hadisleri : “Müslüman¸ Müslümanın kardeşidir¸ ne ona haksızlık eder¸ ne de onu yalnızlığına terk eder.”
Sözleri : İbn Ömer’e (ö. 73) “Biz Kur’an’da korku ve hazar namazını bulduğumuz halde¸ sefer namazını bulamıyoruz?” diye sorduklarında o¸ “Ey yeğenim! Biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed (s.a.v)’i gönderdi ve biz de O’nun ne yaptığını görmüşsek¸ öyle yapıyoruz!” cevabını vermişti.

Kaynaklar: Tabakat¸ IV. 142-188; İstiab¸ II. 341-346; Üsd¸ III. 340-345; İsabe¸ II. 347-350; DİA¸ I. 126-128; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 39-41; Ahmed¸ Müsned¸ II. 2-158

Sayfayı Paylaş