ABDULLAH B. NEVFEL

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Künyesi : Ebû Muhammed
Doğum yılı : Tahminen 610'dan sonra
Doğum yeri : Medine
Baba adı : Nevfel b. el-Hâris b. Abdulmuttalib (Bedir sonrası Müslüman oldu)
Anne adı : Duraybe bint Saîd
Eş(ler)i : Halide bint Muatteb¸ Hind Ümmü Halid¸

Adı : Abdullah

Künyesi : Ebû Muhammed

Doğum yılı : Tahminen 610'dan sonra

Doğum yeri : Medine

Baba adı : Nevfel b. el-Hâris b. Abdulmuttalib (Bedir sonrası Müslüman oldu)

Anne adı : Duraybe bint Saîd

Eş(ler)i : Halide bint Muatteb¸ Hind Ümmü Halid¸

Akrabaları : Dedesi el-Haris Peygamberimizin büyük amcasıdır.

Oğulları : Muhammed (Hind'den)¸ Abdullah (Halide'den)¸ es-Salt¸

Kızları : Cemre¸ Ümmü Gülsüm¸

Kabilesi : Kureyş'in Haşimoğulları'ndan

Rivayeti : Hz. Peygamber'den bir şey nakletmemiştir.

Yaşadığı yer : Medine

Mesleği : Kadılık

Hicreti : Yok

Savaşları : Tespit edilemedi.

Fiziki yapı : Hz. Peygamber'e benziyordu.

Mizacı : Tespit edilemedi.

Ayrıcalığı : Medine'de ilk kadılık yapan kimsedir.

Ömrü : 55 civarında

Ölüm yeri : Medine

Ölüm sebebi : Harre günü öldürüldüğü söylenmiştir.

Hadisleri : Tespit edilemedi.

İslâm'a Girişi:Medine'de Müslüman bir çocuk olarak yetişmiş olmalı.

Görevleri:Muaviye'nin Medine valisi Mervan b. Hakem döneminde H. 42'den itibaren 8 yıl Medine'de kadılık yaptı.

Hakkında:Ebu Hureyre: “O¸ İslâm'da gördüğüm ilk kadıdır” demiştir.

Ölüm Yılı:H. 63 yılında veya Muaviye döneminde öldüğü de söylenmiştir. H. 84'te öldüğünü söyleyenler de vardır.

Sohbet Süresi:Hz. Peygamber'e yetiştiği söylendiğine göre birkaç yıl olmalı.

Sözleri:Haşim (b. Abdumenaf)¸ çok itibarlı biriydi. Güven içerisinde ticaret yapabilmek için Bizans Kayser'i ile Kureyş arasında anlaşma yapan da o idi. Kureyş'in mallarını güvenle taşımaları için kira vermeksizin yol boyundaki halkın da gönlünü almıştı.

Kaynaklar: Tabakat¸ I. 78¸ IV. 45-46¸ V. 21¸ 316-318; İstiab¸ II. 332-3337; Üsd¸ III. 407-408; İsabe¸ II. 377; DİA¸ I. 126.

Sayfayı Paylaş