DİVÂN-I HULÛSİ-Î DÂRENDEVÎ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Çalış tefeyyüz eyle yücel temeyyüz eyle
Fazilette sehâda örnek insan ol örnek

Doğruluk kârın olsun vefâ şiârın olsun
Sadâkatta vefâda örnek insan ol örnek

Şol müselsel turrene bendeylemiş tâ ezel
Tarîk-i Mustafâ’da örnek insan ol örnek

Neylesün yok kurtuluş gönlüm dîvâne olmuş
Hakk’a hamd ü senâda örnek insan ol örnek

İhlâs ile amel kıl hâlini mükemmel kıl
Keremde ve atâda örnek insan ol örnek

Allah’a itaat kıl her veçhile tâat kıl
Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek

Sayfayı Paylaş