ÇOÇUK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN YERİ

Somuncu Baba

Yıllar öncesinde çocukların ve gençlerin hayatında gazete¸ dergi ve radyo gibi kitle iletişim araçları önemli bir yer tutarken¸ bugün televizyon¸ bilgisayar¸ internet gibi ileri teknoloji içeren iletişim araçları önemli bir yer tutmaktadır. Bu araçların seçiminin¸ kullanma süresinin¸ kullanma zamanının iyi ve doğru planlanması gerekir. Aksi takdirde çocuk ve gençlerin düşünce¸ inanış¸ davranış¸ tutum ve

Yıllar öncesinde çocukların ve gençlerin hayatında gazete¸ dergi ve radyo gibi kitle iletişim araçları önemli bir yer tutarken¸ bugün televizyon¸ bilgisayar¸ internet gibi ileri teknoloji içeren iletişim araçları önemli bir yer tutmaktadır. Bu araçların seçiminin¸ kullanma süresinin¸ kullanma zamanının iyi ve doğru planlanması gerekir. Aksi takdirde çocuk ve gençlerin düşünce¸ inanış¸ davranış¸ tutum ve tavırlarında; anne-baba¸ okul ve öğretmenden daha etkili olabilmektedir.
Pozitif olarak bakıldığında¸ aslında televizyonun faydalı¸ geniş ve heyecan verici bir dünyaya açıldığını görmek mümkündür. Geniş bir kitleye yayılan insanların eğitimi düşünüldüğünde¸ televizyon tartışmasız bir eğitim aracıdır aynı zamanda. Çocuklarımıza sosyal bazı davranışları¸ paylaşmayı¸ uzlaşmayı öğreten pek çok eğitici programın varlığını hiçe sayamayız. Aynı zamanda çocukların dil gelişimine¸ hayal dünyasının gelişimine¸ kelime dağarcığının ve bilgisinin gelişmesine katkısı olduğu da bir gerçektir. Çocukların gerçek hayatta karşılaşma fırsatı bulamadıkları tabiat ve çevre ile ilgili program ve belgeselleri izlemesi görsel olarak bilgisini destekleyecektir. Zaten uzmanlara göre önemli olan da çocuklarımıza televizyon seyrettirmemek değil¸ onları doğru ve uygun programları seyretmeleri için yönlendirmek. Televizyon bizi ve çocuklarımızı kontrol altında değil¸ biz televizyonu kontrolümüz altında tutmalıyız. Bilinçli ve planlı izleme yoluyla hem kendimiz hem de çocuklarımız televizyondan olumlu şekilde faydalanabiliriz.
Uzmanlar¸ televizyonun tuzağına düşmemek için uyulması gereken 5 kuralı ise şöyle sıralıyor.
1. Eve gelir gelmez ilk işiniz televizyon açmak olmasın.
2. Evde herkese¸ her odaya televizyon yerleştirmeyin.
3. Çocuklarınıza bakan şahısların çocuklarınızı televizyon karşısında oyalamasına ve bakıcılık görevini televizyona yaptırmasına müsaade etmeyin.
4. Çocuklarınızın televizyonu her zaman tek başına açmasına¸ kanal-kanal dolaşıp ne var¸ ne yok seyretmesine izin vermeyin. Programlarda seçici olmanın gerekliliğini anlatın.
5. Çocuklarınızı uzun süre televizyon karşısında yalnız bırakmayın. Birlikte televizyon seyredin ve çocuğun korkabileceği sahnelerin oyun ve rolden ibaret olduğunu anlatın. Kavgaların gerçek olmadığını¸ kanın boya ve ketçaptan ibaret olduğunu. Vb.
Bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri¸ yarınımız dediğimiz çocuklarımız için ilgi odağı olmuştur. Artık okullarda bilgisayar destekli eğitim verilmektedir. Bu arada bilgisayarın amaç değil eğitimde araç olduğu da unutulmamalıdır. Bilgisayarın; bir eğitimcinin ve gerçek bir eğitim ortamının yerini tutamayacağı da bir gerçektir.
Çocuklarımızı günümüzün gereği olan teknoloji ile tanıştırmak ve bu teknolojiden onların yararlanmalarını sağlamak gerekli tedbirler alınıp¸ yöntemler ve kurallar uygulandığı sürece çok güzel bir imkân. Bilgisayarı öğrenmek ve kullanmak çocukların kendilerini geliştirmelerini¸ risk almayı¸ sabırlı olmayı¸ pratik düşünmeyi sağlasa da kontrol edilmediği takdirde çocuğun gelişimini kötü yönde etkileyebilmektedir.
İnternet kültürümüz ve bilgimiz yetersiz diye teknolojinin bu nimetini tamamen kötüleyip¸ göz ardı edemeyiz. Bunun zararını¸ faydasını öğrenip¸ gerekli tedbirleri alarak yararlı kullanmanın yollarını bulmalıyız. Bilgisayar-internet kültürü tam yerleşmediği için birçok ekonomik¸ sosyal¸ manevi değerlerimiz yönünden sıkıntılara sebep oluyor. Bu olumsuzluklara bakıp bilgisayarı ve interneti kaldırmak yerine¸ olumsuzlukları ortadan kaldırmalıyız. Çağımızın en güçlü kitle iletişim araçlarından biri olan internet ve bilgisayar bilgilenme¸ işlem yapma¸ haberleşme¸ eğitim ve eğlence fonksiyonlarıyla insan hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. İnternetin¸ öğrencilerin eğitimi ve öğretimi üzerine faydası olduğu bir gerçektir. Yeni bir konu için araştırma yaparken¸ ödevlerini yaparken internetten faydalanma imkânlarına sahipler. Yine internet sayesinde sınırı aşmadıkları sürece yeni dostluklar kurabilmekte¸ web sitelerinde yeni bilgiler edinebilmekte. Öğrenciler yeni projeler görebilmekte¸ projelerine materyal bulabilmektedir.
Çocuklarımızın bilgisayarı ve interneti faydalı kullanabilmeleri için bazı kurallar koyabiliriz. Örneğin:
• Bilgisayar ve internette geçireceği süreyi belirleyin¸ bu süreyi aşmasına izin vermeyin.
• Yaşlarına uygun programlar ve oyunlar yükleyin.
• Çocukların bilinçlenmesi sağlanmalı¸ bu bilince ulaşıncaya kadar yaptığı çalışmalar denetim altında tutulmalı.
• Eğitim hedeflerine uygun yazılımlar alınmalı.
• Çocuğun yaptığı çalışmalar değerlendirilip¸ paylaşılmalı ve yorum getirilmeli.
• İnternet kullanıyorsa uygun siteler belirtilmeli ve kontrol altına alınmalı.
Çok iyi bilinmelidir ki¸ televizyon seyretmek¸ bilgisayar kullanmak ya da internetten faydalanmak tek başına olumsuz etkide bulunamaz. Olumsuz etki ancak bu tür kitle iletişim araçlarının yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkabiliyor. Yeni bir buluş¸ yeni bir gelişme¸ yeni bir icat bazen olumsuz yönleri ile öne çıkabilir. Ancak birçok yenilikte olduğu gibi internette doğru kullanıldığında¸ tüm dünyayı ve tüm bilgileri elimizin altına getirmektedir. Çocuklarımızı bulunduğu günün değil¸ yarının şartlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. Teknoloji çağında yaşadığımızın bilincinde olmalıyız.

Sayfayı Paylaş