ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ(K.S.)

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Nerede o servi çam boylum
Nerede o nâzenîn fidanım benim

Nerede o büklüm büklüm sünbül saçlı
Gül yanaklı sevgili cânım benim

Nerede o inci dişli kalem kaşlı müşgîn-kâkül
Nerede o şeker sözlü o mül dudaklı cânânım benim

Geceler tâ-be-sabâh hayâl-i enîs-i çeşmim
Nerede gündüzler tâ-be-mesâ yar-ı rûh-ı revânım benim

Nerede vefâ hazînesi lutf u mürüvvet menba’ı
Nerede ma’den-i hayâ vird-i zebânım benim

Nerede bulam arasam Aksâ’da mı Ka’be’de mi sevdiğim
Nerede kavuşsam ana Bathâ’da mı Yesrib’de mi şâh-ı cihânım benim

Sayfayı Paylaş