ABDULLAH B. ERKAM

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Künyesi : Tespit edilemedi.
Doğum yılı : Tespit edilemedi.
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Erkam (Abduyağûs). İlk Müslümanlardan olan ve evini Hz. Peygamber’e açan büyük sahabi değil.

Adı : Abdullah
Künyesi : Tespit edilemedi.
Doğum yılı : Tespit edilemedi.
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Erkam (Abduyağûs). İlk Müslümanlardan olan ve evini Hz. Peygamber’e açan büyük sahabi değil.
Anne adı : Ümeyme bint Harb veya Amra bint Evkas b. Hişam
Eş(ler)i : Tespit edilemedi.
Akrabaları : Hz. Peygamber’in annesi¸ Abdullah’ın babası Erkam’ın halasıydı.
Oğulları : Ömer¸ Osman
Kızları : Tespit edilemedi.
Kabilesi : Kureyş
İslâm’a girişi : H. 8. sene¸ Mekke fethinde.
Sohbet süresi : 2 yıl
Rivayeti : 4 hadis.
Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine
Mesleği : Katiplik
Hicreti : Mekke fethi sonrasında olmalı
Savaşları : Tespit edilemedi.
Fiziki yapı : Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetti.
Ayrıcalığı : Mekke’de okuma-yazma bilenlerdendi.
Ömrü : Tahminen 60 yıl dolaylarında.
Ölüm yılı : H. 35.
Ölüm yeri : Medine
Ölüm sebebi : Yaşlılık
Görevleri: Hz. Peygamber’e vahy katipliği yapar¸ O’nun dışarıya gönderdiği mektuplarını yazar¸ gelen mektupları okur ve muhafaza ederdi. Adeta O’nun özel kalem müdürü idi. İlk üç halife döneminde de benzer görevler ve Beytu’l-Mal başkanlığı.
Sözleri: Hz. Osman onu¸ Beytu’l-Mal’in (Hazine) başına geçirmiş ve üç yüz bin dirhem vermişse de o bunu kabul etmemiş ve şöyle demiştir: “Ben Yüce Allah için çalıştım ve benim ecrim/ücretim sadece Allah tarafından verilecektir.”
Mizacı: İslâm sonrasında çok güvenilir biri oldu. Hz. Peygamber ve halifeler¸ bilhassa Hz. Ömer ona çok itimad etti.
Hadisleri: “Birinizin tuvalet ihtiyacı geldiğinde¸ namaz için kamet getirilmişse¸ (namaza değil) tuvalete gitsin!”
Hakkında: Hz. Peygamber’e gelen bir mektuba yazdığı cevabı beğenen Peygamberimiz: “İsabet ettin¸ güzel yazmışsın. Allah’ım onu muvaffak kıl!” diye Duâ etti. Hz. Ömer ona şöyle demiştir: “Eğer daha evvel Müslüman olsaydın¸ kimseyi sana takdim etmezdim. Allah’tan¸ Abdullah b. Erkam’dan daha çok korkan birini görmedim.”
Kaynaklar: İstiab¸ II. 260-2; Üsd¸ III. 172-4; Nubela¸ II. 482-3; İsabe¸ II. 273-4; DİA¸ I. 102; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 28; Ahmed¸ Müsned¸ III. 483¸ IV. 35; Hakim¸ Müstedrek¸ III. 334-5.

Sayfayı Paylaş