ABDULLUH B. EBU ÜMEYYE

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Künyesi : Tespit edilemedi
Doğum yılı : Tespit edilemedi
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Huzeyfe veya Sehl¸ Ebû Ümeyye el-Muğîre el-Mahzûmî

Adı : Abdullah
Künyesi : Tespit edilemedi
Doğum yılı : Tespit edilemedi
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Huzeyfe veya Sehl¸ Ebû Ümeyye el-Muğîre el-Mahzûmî
Anne adı : Âtike bint Abdulmuttalip
Eş(ler)i : Tespit edilemedi
Akrabaları : Hz. Peygamber’in halası Âtike’nin oğlu¸ Ümmü Seleme validemizin kardeşi
Oğulları : Abdullah¸ Musa¸ Muhammed¸ Sa’b¸ Mus’ab.
Kızları : Tespit edilemedi
Kabilesi : Kureyş’in Mahzum boyundan
Sohbet süresi : 2 yıl
Rivayeti : Zayıf 1-2 rivayeti vardır. Mekke’deki düşmanlıkları hakkındaki rivayetlerde kendisinden söz edilmektedir.
Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine
Mesleği : Tespit edilemedi
Hicreti : Medine
Görevleri : Muhtemelen ticaret ve askerlik
Fiziki yapı : Tespit edilemedi
Mizacı : Müslüman olmadan önce Mekke’nin ileri gelenlerinden ve İslâm’ın azılı düşmanlarından idi.
Ömrü : Orta yaş
Ölüm yılı : H. 8
Ölüm yeri : Taif
Ölüm sebebi : Taif Muhasarası’nda şehit düştü
Sözleri : Tespit edilemedi
Kaynaklar: İstiab¸ II. 262-264; Üsd¸ III. 177-178; İsabe¸ II. 277-278; DİA¸ I. 96-97; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 27-28; Ahmed¸ Müsned¸ IV. 27.
Ayrıcalığı
Peygamberimizin amcası Ebu Talib’i son demlerinde İslâm’a davet ettiğinde¸ Ebu Cehil ile birlikte Ebu Talib’i engellemeye çalışanlardan biriydi.
İslâm’a Girişi
Mekke fethi öncesinde Ebu Süfyan ile birlikte peygamberimizle görüşmek istedilerse de¸ Efendimiz Mekke’de kendisine yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle onları ancak eşi Ümmü Seleme’nin aracılığı ve ricasıyla kabul etti¸ bu kabulde de Müslüman oldular.
Savaşları
Mekke’nin fethi ve Huneyn Savaşı ve Taif Muhasarası’na katıldı. Huneyn Savaşı’nda azılı İslam düşmanı olan Sakif Kabilesi’nin reisi Osman b. Abdullah’ı öldürdü.
Hadisleri
“Ümmü Seleme’nin evinde Rasulüllah’ın (s.a.v) tek bir elbiseye sarınarak namaz kıldığını gördüm¸ üzerinde başka giysi yoktu.”
Hakkında
Mekke’de Peygamberimize karşı sert bir konuşma yapmış ve hakkında şu ayetler inmiştir: “Onlar: ‘Sen¸ dediler¸ bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyle ki¸ içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. Yahut¸ iddia ettiğin gibi¸ üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın veya Allah’ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin. Yahut da altından bir evin olmalı¸ ya da göğe çıkmalısın. Bize¸ okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece (göğe) çıktığına da asla inanmayız!’ De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben¸ sadece bir beşer elçiyim.” (17. İsra 90-93)

Sayfayı Paylaş