ABDULLAH B. EBİ HADRED

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Künyesi : Ebû Muhammed
Doğum yılı : Risaletin ilk yıllarında
Doğum yeri : Medine

Adı : Abdullah
Künyesi : Ebû Muhammed
Doğum yılı : Risaletin ilk yıllarında
Doğum yeri : Medine
Baba adı : Selâme b. Umeyr Ebû Hadred.
Anne adı : Tespit edilemedi
Eş(ler)i : Kufeyra el-Hilâliyye (Melîke de denmekte)
Akrabaları : Tespit edilemedi
Oğulları : Ka’ka’¸ Abdurrahman¸ Abdullah¸ Rıdvan
Kızları : Tespit edilemedi
Kabilesi : Eslem
İslâm’a girişi : Hudeybiye senesi
Sohbet süresi : 4 yıl
Rivayeti : 4
Yaşadığı yer : Medine
Mesleği : Askerlik¸ istihbarat
Hicreti : –
Fiziki yapı : Tespit edilemedi
Mizacı : Cesur¸ istihabarat yeteneğine sahip.
Ayrıcalığı : İslâm’a ve Hz. Peygamber’e düşman olan kimselere karşı yaptığı baskınlarıyla tanınmakta.
Ömrü : Yaklaşık 80-81
Ölüm yılı : H. 71
Ölüm yeri : Medine
Ölüm sebebi : Yaşlılık
Sözleri : “Rasulullah (s.a.v) bir şeyi peş peşe üç defa söylediğinde itiraz edilmez”
Kaynaklar: Tabakat¸ IV. 309-310¸ 282; İstiab¸ II. 288-290; Üsd¸ III. 210-1¸ VII. 244; İsabe¸ II. 294-6; DİA¸ I. 96; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 25-6; Ahmed¸ Müsned¸ III. 423¸ VI. 11.
Savaşları :
Hudeybiye’den itibaren Hz. Peygamber’e katılmış¸ O’na fedailik yapmış¸ O da onu çeşitli seriyyelere göndermiştir. Hayber ve başka birçok savaşa iştirak etmiştir.
Görevleri :
Müslümanlarla¸ Kaysoğulları’nın arasını açmaya çalışan¸ Hz. Peygamber’e karşı bir komplo peşinde olan Benî Cuşem Kabilesi’nden Rifâa b. Kays’ın öldürülmesi görevini üstlendi. Başarıyla yerine getirdiği bu Gâbe Seriyyesi karşılığında Hz. Peygamber ona¸ elde ettiği ganimetlerden tam on üç deve verdi. O da bunu eşi için mihir olarak kullandı. Huneyn Savaşı öncesinde bölgede istihbarat ile görevlendirildi.
Hadisleri :
Bir Yahudi’ye dört dirhem borcu vardı. Fakat yoksulluk sebebiyle ödeyememişti. Durumdan haberdar edilen Hz. Peygamber¸ ona derhal hakkını ödemesini emretti. Abdullah yemin ederek imkanının olmadığını söylediyse de¸ Hz. Peygamber üç defa “Ona hakkını öde!” buyurdu. Bunun üzerine Abdullah üzerindeki hırkasını çıkarıp¸ başından çıkarıp açtığı sarığa bürünerek pazarın yolunu tuttu. Hırkasını¸ o Yahudi’ye dört dirheme vererek borcunu ödemiş oldu. Onun bu durumunu öğrenen ihtiyar bir hanım Abdullah’a bir hırka hediye etti.
Hakkında :
Rasulullah (s.a.v) Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir grubu¸ Batn-ı İdam denilen yere göndermişti. Orada karşılaştıkları Âmir el-Eşcaî¸ kendilerine İslâm selamıyla selam vermesine rağmen¸ gruptan Muhallim b. Cessâme¸ üzerine atılarak onu öldürdü¸ devesini ve eşyalarını da aldı. Hz. Peygamber’in yanına dönüldüğünde haklarında şu ayet inmişti: “Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene¸ dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek «Sen mümin değilsin!» demeyin. Çünkü Allah’ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyle iken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (4. Nisa 94)

Sayfayı Paylaş