ABDULLAH B. CAHŞ

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Lakabı : Ebu Muhammed
Künyesi : Uhud Savaşı'nda burnu kesildiği için “el-mücedda' fillah” (Allah yolunda burnu kesilmiş) denilmiştir.
Doğum yılı : M. 585
Doğum yeri : Mekke

Adı : Abdullah
Lakabı : Ebu Muhammed
Künyesi : Uhud Savaşı'nda burnu kesildiği için “el-mücedda' fillah” (Allah yolunda burnu kesilmiş) denilmiştir.
Doğum yılı : M. 585
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Cahş b. Riyâb
Anne adı : Ümeyme bint Abdulmuttalib
Eş(ler)i : Fatıma bint Ebî Hubeyş (Muhammed'in annesi)¸ Zeyneb bint Huzeyme. Kocası şehid olunca Peygamberimiz ile evlenmiştir.
Akrabaları : Hz. Peygamber'in halasının oğlu¸ Peygamberimizin eşi Zeyneb bint Cahş ile Hamne'nin kardeşi
Oğulları : Muhammed¸ Osman
Kızları : Tespit edilemedi
Kabilesi : Esed
İslâm'a girişi : İslâm'ın ilk yıllarında
Sohbet süresi : 16 yıl
Rivayeti : 1
Yaşadığı yer : Mekke¸ Habeşistan¸ Medine
Mesleği : Asker
Hicreti : Habeşistan'a iki defa¸ Medine
Savaşları : Batn-ı Nahle¸ Bedir¸ Uhud
Görevleri : M. 624'te Batn-ı Nahle seriyyesinde komutan¸
Fiziki yapı : Açlığa¸ susuzluğa dayanıklı
Mizacı : Cesur¸ şehadet arzusuyla dolu
Ayrıcalığı : İslam'da ilk sancak onun için dikilmiştir. Hz. Peygamber¸ Bedir esirleri konusunda onunla da istişare etmiştir.
Ömrü : 40
Ölüm yılı : H. 3.
Ölüm yeri : Uhud. Hz. Hamza ile aynı kabre konulmuştur.
Ölüm sebebi : Şehid
Hakkında : Ensar'dan Asım b. Sabit ile kardeş olmuştur.
Hadisleri : Bir adam: “Ya Rasulüllah! Allah yolunda öldürülünceye kadar savaşırsam benim için ne (gibi bir mükafat) var?” diye sordu. Hz. Peygamber de “Cennet!” dedi. Adam geri dönünce: “Borç hariç! Az önce Cebrail beni uyardı” buyurdu.
Sözleri : Uhud Savaşı öncesi¸ şehid olabilmek için yaptığı uzun dua ilginçtir.

Kaynaklar: İstiab¸ II. 272-5; Üsd¸ III. 194-6; İsabe¸ II. 286-7; DİA¸ I. 89-90; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 21-2; Ahmed¸ Müsned¸ IV. 139¸ 350; Mizzî¸ Tehzîbu'l-kemal¸ XXXV. 254.

Sayfayı Paylaş