ABDULLAH B. CAFER

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Lakabı : Bahru'l-cûd (cömertlik deryası)¸ kutbu's-sehâ (cömertlikte kutup)
Künyesi : Ebu Cafer¸ Ebu Muhammed¸ Ebu Haşim
Doğum yılı : M. 615-6.
Doğum yeri : Habeşistan'da Müslümanlardan doğan ilk çocuktur.

Adı : Abdullah
Lakabı : Bahru'l-cûd (cömertlik deryası)¸ kutbu's-sehâ (cömertlikte kutup)
Künyesi : Ebu Cafer¸ Ebu Muhammed¸ Ebu Haşim
Doğum yılı : M. 615-6.
Doğum yeri : Habeşistan'da Müslümanlardan doğan ilk çocuktur.
Baba adı : Cafer b. Ebi Talib
Anne adı : Esma bint Ümeys
Eş(ler)i : Ümmü Veled
Akrabaları : Hz. Ali amcasıdır. Hz. Ebu Bekr'in oğlu Muhammed ve Hz. Ali'nin oğlu Yahya ile anne bir kardeştir.
Oğulları : İsmail¸ İshak¸ Muaviye.
Kızları : Ümmü Ebîhâ.
Kabilesi : Kureyş¸ Haşimî
İslam'a girişi : Müslüman bir ailede doğdu.
Sohbet süresi : 3 yıl
Rivayeti : 23
Yaşadığı yer : Habeşistan¸ Medine
Mesleği : Ticaret
Hicreti : Ailesiyle Habeşistan'dan¸ Medine'ye hicret etmiştir.
Savaşları : Sıffîn'deki komutanlardan.
Görevleri : Amcası Hz. Ali'yi şehit eden İbn Mülcem'e kısas hükmünü bizzat uyguladı.
Fiziki yapı : Hem ahlak¸ hem de fizik bakımından Hz. Peygamber'e benzemektedir.
Mizacı : Cömertliği¸ kibarlığı¸ zahidliği¸ iffeti¸ hilmi¸ ahlakı ve takvasıyla meşhurdur.
Ayrıcalığı : Habeşistan'dan Medine'ye dönünce yedi yaşındayken Hz. Peygamber'e bey'at etti. Babası Mute Savaşı'nda şehid düşünce Hz. Peygamber'in velayeti altında o'nun kucağında yetişti.
Ömrü : 90 yıl
Ölüm yılı : H. 80 (84¸ 85¸ 86¸ 90 tarihleri de verilir)
Ölüm yeri : Medine. Cenaze namazını Medine emiri Eban b. Osman kıldırmıştır.
Ölüm sebebi : Yaşlılık
Hakkında : “İslam'da ondan daha cömert kimse yoktur” denilmiştir. Rasul-i Ekrem: “Allah’ım! Abdullah'ın ticaretini berektli kıl!” diye dua buyurmuştur.
Hadisleri : Rasulullah (s.a.v) herhangi bir güçlükle karşılaştığında şu duayı okurdu: “Lâ ilâhe illallahu'l-Halîmü'l-Kerîm¸ Sübhânallahi Rabbi'l-arşi'l-azîm¸ el-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn= Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur¸ Yüce arşın Rabbi her türlü noksanlıktan uzaktır¸ bütün övgü¸ alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.”
Sözleri : “Allah Rasulü bir yolculuktan döndüğünde aile çevresindeki çocuklar tarafından karşılanırdı. Bir defasında O'nu ilk karşılayan ben idim ve beni bineğinin önüne¸ bir torununu da arkasına bindirdi ve Medine'ye binek üzerinde üç kişi olarak girdik.”
Kaynaklar : Tabakat¸ V. 313¸ 329; İstiab¸ II. 275-7; Üsd¸ III. 198-200; Nubela¸ III. 456-462; İsabe¸ II. 289-290; DİA¸ I. 89; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 20-1; Ahmed¸ Müsned¸ I. 203-6.

Sayfayı Paylaş