ABDULLAH B. AYYÂŞ

Somuncu Baba

Adı : Abdullah
Künyesi : Ebu'l-Hâris
Doğum yılı : M. 616 yılı veya sonrasında.
Doğum yeri : Habeşistan
Baba adı : Ayyaş b. Ebî Rabîa¸ Habeşistan'a ikinci hicret eden muhacirlerden.

Adı : Abdullah
Künyesi : Ebu'l-Hâris
Doğum yılı : M. 616 yılı veya sonrasında.
Doğum yeri : Habeşistan
Baba adı : Ayyaş b. Ebî Rabîa¸ Habeşistan'a ikinci hicret eden muhacirlerden.
Anne adı : Esma bint Selame¸ Habeşistan'a ikinci hicret eden muhacirlerden.
Eş(ler)i : Hind bint Mutarrif
Akrabaları : Ummu'l-Cülâs lakablı Esma bint Mahreme baba annesidir.
Oğulları : Hâriş Mutarrif¸ Abdullah
Kızları : Emetullah¸ Habbâbe¸ Ummu'l-Hulâs
Kabilesi : Kureyş¸ Mahzum ¸
İslâm'a girişi : Babası ilk müslümanlardan.
Sohbet süresi : Hz. Peygamber'in hayatının son 8 senesine yetişmiş.
Rivayeti : 1
Yaşadığı yer : Habeşistan¸ Medine
Mesleği : Kıraat Hocası (Kâri)
Hicreti : Habeşistan'dan Medine'ye.
Savaşları : Tespit edilemedi.
Görevleri : Hz. Ömer'in¸ bazı cariyelere verdiği ellişer sopalık zina cezasını uygulayanlardandır.
Fiziki yapı : Tespit edilemedi.
Mizacı : Fedakâr¸ müttaki.
Ayrıcalığı : Ubey b. Ka'b'dan kıraat öğrendi ve bu sahada en önde gelen şahsiyetlerden oldu¸ talebeler yetiştirdi.
Ömrü : Yaklaşık olarak 70 yıl.
Ölüm yılı : 64¸ 70'ten sonra.
Ölüm yeri : Medine
Ölüm sebebi : Tespit edilemedi.
Hakkında : Sahabi olup olmadığı tartışılanlardandır. Hacda çift hörgüçlü¸ uzun ayaklı iki deveyi kurban etmiştir. Besmele çektiğini söylemesine rağmen bizzat duymadığı için kölesinin kestiği hayvanın etinden yememiştir.
Hadisleri : Hz. Peygamber dedesi Ebî Rabîa'nın evine¸ hasta ziyareti vb. sebeple geldiğinde¸ baba annesi Hz. Peygamber'den kendisine tavsiyede bulunmasını istemiş¸ O da: “Ey Ummu'l-Cülâs! Kendine verilmesini arzu ettiğin şeyi¸ sen de kız kardeşine ver!” buyurmuştur.
Sözleri : “Mekke¸ Medine'den daha hayırlıdır” demiş¸ nedenini soran Hz. Ömer'e: “Çünkü Mekke¸ Allah'ın harem ve emniyet bölgesidir¸ orada Allah'ın evi vardır” cevabını vermiş¸ Hz. Ömer de itiraz etmemiştir.
Kaynaklar : İbn Sa'd¸ Tabakat¸ V. 28¸ 165; İstiab¸ II. 363-4; Üsd¸ III. 360-361; İsabe¸ II. 356-7; DİA¸ I. 86-7; Muvatta¸ Hac 142¸ Zebaih 2¸ Medine 21.

Sayfayı Paylaş