NASİHAT YAYINLARINDAN GÜL GİBİ ÜÇ KİTAP

Somuncu Baba

Nasihat Yayınları:
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin evrensel mesajlar içeren “Nasihat” gazelinden ismini alıyor.

Nasihat Yayınları:
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin evrensel mesajlar içeren “Nasihat” gazelinden ismini alıyor. Hulûsi Efendi o gazelinde; Hakk için âleme¸ her canlıya hizmet etmeyi¸ Allah için sevmeyi sevilmeyi öğütlüyor. İnicitmemeyi¸ incinmemeyi¸ şefkati¸ tevazuyu ve cömertliği¸ sevenlerinin gönlüne şiir diliyle aktarıyor. Nasihat Yayınları da bu güzellikleri destan destan anlatabilmek için gül güzelliğinde eserler sunuyor.

Taşra yayıncılığının en önemli kalelerinden olan¸ büyük şehirlerimizin yayın kalitesini yakalayan Nasihat Yayınları'nın merkezi Malatya'nın Darende ilçesindedir. Nasihat Yayınları burada kurulu bulunan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın yayın kuruluşudur.
Bu güzide ve mütevazı yayınevi Gül serisi adında üç kitap neşretti. Raziye Sağlam'ın kaleme aldığı Somuncu Baba'nın hayatının romanı olan “Gülşenin Solmayan Gülü” adlı eserin 3. baskısı ile¸ aynı yazarın Hulusi Efendi'nin hayatını anlattığı “Gül Kokusu”nun ikinci baskısı çıktı.
Bu gül serisinde şair ve yazar Musa Tektaş'ın “Muhabbet Gülleri” adlı yeni kitabı da Nasihat Yayınları tarafından neşredildi.
“Gülşenin Solmayan Gülü” isimli eser; 14. yüzyıl erenlerinden Somuncu Baba hazretlerinin hayatını gözlerimizin önüne seriyor. Üçüncü kişinin anlatımıyla didaktik yönü ağırlıklı olarak hissedilen eserde samimi akıcı bir dil hâkim.
Raziye Sağlam'ın¸ yayımlanan 'Gül Kokusu' anlatısı¸ çağımızın kâmil velilerinden Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin (k.s) hayatını konu alan menkıbe tadında bir roman. Bu anlatı¸ ne geleneksel ne de modern romanın gereklerine uyuyor. İyi ki de uymuyor zira bir velinin mânevî hayatını konu alınca¸ yazarın kuşkusuz bizim geleneksel anlatı dünyamıza uzanması ve bir menkıbe atmosferinde¸ dilinde bunu aktarması gerekiyor. Anlatılan sıradan bir insan değil çünkü. Anne ve baba tarafından Hz. Hüseyin (r.a) efendimize uzayan seyyidler silsilesinin altın halkalarından biri…
Musa Tektaş'ın “Muhabbet Gülleri” de divan edebiyatı incelemeleri ve tasavvufi yazıları içeriyor. Aynı zamanda makaleler arasında çok güzel şiirler de gül gibi serpiştirilmiş.
Yeni basımı yapılan Muhabbet Gülleri¸ XVIII+373 sayfadan meydana gelmiş. Kitabın başında¸ muhabbet kavramı üzerinde durulan¸ Es-Seyyid H. Hamideddin Ateş'in takdim yazısından sonra¸ Sadık Yalsızuçanlar'ın sunuş yazısı yer almış. Muhabbet Gülleri'nin önsözü yazarın şu cümleleri ile başlıyor: “Şiir de hayattır¸ su da… Bazen olur¸ bir beyit¸ can verir hastalara¸ bir yudum su gibi. Bahar mevsiminde müjdeler getiren¸ bereketler yağdıran¸ nisan yağmurları toprağa hayat verdiği gibi. Şiir de yağmur damlacıkları gibi zerre zerre gönül tarlalarına düşüp¸ derinlere işledikçe¸ ne muhabbet ekinleri bitirir. Gönül iklimlerinde açan¸ nice gül tomurcuklarının¸ yeşil yapraklarının üstüne seher vaktinde düşen çiy damlaları ışıl ışıl gülücükler dağıtır.”
Musa Tektaş'ın akıcı üslubu önsözden başlayarak kitabın sonuna kadar devam ediyor. Önsözden alıntı yaptığımız yukarıdaki ifadelerde de anlatıldığı gibi Muhabbet Gülleri sayfalar arasında okuyucuyu muhabbete çağıran ve onları zaman zaman da şiir ikliminin ılık ve serin atmosferindeki nisan yağmurları ile buluşturan zevkle ve bir çırpıda okunabilecek bir kitap.
Musa Tektaş'ın birçoğunu çeşitli dergilerde yayınladığı yazı ve şiirlerinden oluşturduğu Muhabbet Gülleri'nden bazı şiir ve yazı başlıkları: Allah Sevgisi¸ Peygamberimize Övgü¸ Su Olsam¸ Bülbülün Nâlânı¸ Örnek İnsan¸ Bir Annenin Mektûbu¸ Ana Sevgisi Üzerine¸ Turnalar¸ Kumrular¸ Büyüklerin Duaları¸ Âşık İsen Merhaba¸ Âh Mine'l-Aşk¸ Kartvizitlerin Dili¸ Dervişane Beyitler¸ Gönül Tahtının Yûsufuna Beyitler¸ Dîvânda Açan Çiçekler¸ Çiçek…Çiçek…¸ Somuncu Baba¸ Gülistanın Gülleri¸ Gülnâme…
Muhabbet Gülleri'nde ele alınan konular¸ konuların arz ettiği özelliğe göre¸ çeşitli kaynaklarla ve görüşlerle de beslenmiş; faydalanılan kaynak hem sayfanın dipnotuna hem de bibliyografyaya derç edilmiş. Bu yönüyle Muhabbet Gülleri okuyucuyu¸ yazarın kendi gözlemlerine ortak ederken aynı zamanda¸ ele alınan hususa özel ilgi duyan okuyucuyu da konunun derinlemesine ele alındığı kitaplarla da buluşturmaya yöneltiyor.
Kitapta¸ Anadolu insanının saf imanı ve bu imanın tasavvufla mezcedilmiş tablolarına sık sık rastlamanız mümkün. Bir şiirinde¸
Mevlâmız halife kıldı insanı
Rûhundan üfledi yüceltti şanı
“Ve nefhatü min ruhina” ihsanı
İnsanoğlundaki canda gizlidir
diyor Tektaş. Bu düşünceler bilindiği gibi Anadolu'ya İslâmı ve İslâm tasavvufunu getiren Horasan erenlerinden¸ Yûnuslardan¸ Aziz Mahmudlardan¸ Niyâzî-i Mısrîlerden¸ hattâ şiirlerinin birçoğuna tasavvufî kültürü ustaca gizlemiş yakın zaman âşıklarından¸ Âşık Veysellerden tevarüs etmiş¸ kültürel geleneği günümüz dilinden söylenmiş izlerini taşıyor.
Muhabbeti¸ “insan tabiatının¸ zevk aldığı bir şeye meyletmesidir” (Muhabbet Gülleri¸ s. 12) şeklinde tanımlayan yazarın¸ kitabına aldığı konulara baktığımızda milletimizin¸ maddî-mânevî anlamda değer verdiği¸ meylettiği konular üzerinde kafa yorduğunu; birleştirici¸ bütünleştirici fikirler serdettiğini görüyoruz.
Muhabbet Gülleri¸ çağın bunalımını yaşayan insanın¸ gül râyihaları ile dimağını tazeleyeceği¸ insana hayatın güzelliklerinin sunulduğu bir kitap. Musa Tektaş'ı bu güzel çalışmasından dolayı tebrik ediyor¸ sunduğu Muhabbet Güllerini sevgiyle kucaklıyor ve kokluyoruz.
Nasihat Yayınları:
Tel: 0 422 615 15 00
www.nasihatyayinlari.com
yayin@nasihatyayinlari.com

Sayfayı Paylaş