ABDULLAH BİN ABDULLAH BİN UBEY

Somuncu Baba

Adı : Hubab (şeytan) idi¸ Hz. Peygamber onu Abdullah diye isimlendirdi.
Lakabı : Hublâ (karnı büyük)
Künyesi : Tespit edilemedi.
Doğum yılı : Tespit edilemedi.
Doğum yeri : Medine

Adı : Hubab (şeytan) idi¸ Hz. Peygamber onu Abdullah diye isimlendirdi.
Lakabı : Hublâ (karnı büyük)
Künyesi : Tespit edilemedi.
Doğum yılı : Tespit edilemedi.
Doğum yeri : Medine
Baba adı : Abdullah b. Übeyy b. Selul (Medine'de münafıkların başı)
Anne adı : Havle bint el-Münzir
Eş(ler)i : Tespit edilemedi.
Akrabaları : Tespit edilemedi.
Oğulları : Ubade¸ Hayseme¸ Havaleyy¸ Ümame¸
Kızları : Cüleyha¸
Kabilesi : Hazrec
İslam'a girişi : Medine'nin ilk yıllarında.
Sohbet süresi : 8-9 yıl.
Rivayeti : Hz. Aişe ondan bir hadis rivayet etmiştir.
Yaşadığı yer : Medine
Mesleği : Muhtemelen ziraat ve savaşlara katılan bir asker
Savaşları : Hz. Peygamber ile bütün savaşlara katıldı. Yemame'de Museyleme'ye karşı savaştı.
Görevleri : Vahiy katiplerinden
Fiziki yapı : Uhud'da burnu yaralanınca¸ Hz. Peygamber altından burun yapılmasını emrettiği rivayeti varsa da bu bir yanılgıdır¸ doğrusu burun değil¸ ön dişlerdir.
Mizacı : Samimi¸ duyarlı¸ inancı sağlam
Ayrıcalığı : Babası münafıkların reisi olmasına rağmen¸ o müslümanların en hayırlılarından ve ileri gelenlerinden idi.
Ömrü : Tespit edilemedi.
Ölüm yılı : 12.
Ölüm yeri : Yemame
Ölüm sebebi : Yemame'de Museyleme'ye karşı savaşta şehid düştü.
Hakkında : Babasına karşı Hz. Peygamber'in yanında yer almış¸ hatta onu öldürmek için izin istemiş¸ o da iyi ilişkiler içinde olacağını¸ Muhammed ashabını öldürüyor dedirttirmeyeceğini belirtmiştir.
Hadisleri : Ön dişim kırıldı ve Hz. Peygamber bana altından bir ön diş edinmemi emretti.
Sözleri : Babasının “Aziz olan¸ zelil olanları Medine'den çıkartacak” dediğini duyunca Hz. Peygamber'e gelmiş ve “Vallahi zelil olan o¸ aziz olansa sensin Ey Allah'ın Rasulü!” demiştir.
Kaynaklar: Tabakat¸ III. 540-542; İstiab¸ II. 335-337; Üsd¸ III. 296-298; Nubela¸ I. 321-323; İsabe¸ II. 335-336; DİA¸ I. 80.

Sayfayı Paylaş