ABBAS BİN UBADE (BİN NADL BİN MALİK BİN EL-UCLAN)

Somuncu Baba

Adı : Abbas b. Ubade
Künyesi : Tespit edilemedi.
Doğum yılı : Tespit edilemedi
Doğum yeri : Medine

Adı : Abbas b. Ubade
Künyesi : Tespit edilemedi.
Doğum yılı : Tespit edilemedi
Doğum yeri : Medine
Baba adı : Ubade
Anne adı : Tespit edilemedi
Eş(ler)i : Enîse bint Abdullah b. Amr b. Malik
Akrabaları : Medine'ye hicret edince Osman b. Maz'un ile kardeş oldu.
Oğulları : Hamza tespit edilebildi.
Kızları : Tespit edilemedi
Kabilesi : Hazrec
İslâm'a girişi : Ensar'dan ilk müslüman olan altı kişiden biri.
Sohbet süresi : 10 yıldan fazla
Rivayeti : Bilinmiyor.
Yaşadığı yer : Medine¸ Mekke¸ Medine.
Mesleği : Tespit edilemedi.
Hicreti : Hz. Peygamber'in hicretinden hemen sonra
Savaşları : Bedir'e katılmamış¸ Uhud'a katılmıştır.
Görevleri : II. Akabe bey'atında bulunmuş¸ Ensar'dan Hz. Peygamber'i himaye edeceklerine dair teminat almıştı. Bey'attan sonra Medine'ye dönmedi ve Mekke'de kaldı. Uhud'da dağılan orduyu tesirli konuşmasıyla toparlamaya çalıştı.
Fiziki yapı : Tespit edilemedi.
Mizacı : Cesur
Ayrıcalığı : İkinci Akabe Bey'at'ında Ensar'ın kararlılığını ölçmek üzere nabız yoklayıp konuşan¸ Hz. Peygamber'e bey'atın mükafatını soran cesur zat odur. Mekke'ye gelmiş ve Hz. Peygamber'in hicretine kadar orada kalmış¸ daha sonra Medine'ye hicret etmiştir. Hem Ensar¸ hem de Muhacir sayıldığından kendisine “Ensarlı Muhacir” denirdi.
Ömrü : Tespit edilemedi.
Ölüm yılı : H. 3.
Ölüm yeri : Medine-Uhud.
Ölüm sebebi : Şehid
Hakkında : Hz. Peygamber'i desteklemek amacıyla İkinci Akabe Bey'atında yaptığı konuşmayla Hz. Peygamber'in sevgisini kazanmıştır.
Hadisleri : Bilinmiyor.
Sözleri : Uhud'da bozguna uğrandığı zaman¸ “Eğer peygamberimize bir şey olur da biz sağ kalırsak¸ Rabbimize karşı ileriye sürebileceğimiz hiçbir mazeretimiz yoktur” diyerek müslümanları o teşvik etmişti.
Kaynaklar : İbn Hişam¸ I. 432¸ 446¸ 448¸ 464¸ Tabakat¸ I. 220-6¸ VIII. 376¸ 388; Üsd¸ III. 163-4; İsabe¸ II. 271; DİA¸ I. 29.
*Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Sayfayı Paylaş