64.Sayı
Sayfa:2

TASAVVUF'TA BİR ANLATIM ARACI OLARAK ŞİİR

Somuncu Baba

“Yaşadığımız zamanda da tasavvuf¸ hayatımız gibi şiirimizi de etkilemeyi sürdürüyor. Hele böylesi bir zaman içinde tasavvufun bu tesiri son derece… Devamını oku

SATIR SATIR SAMİMİYET

Somuncu Baba

Sabah namazından geldikten sonra¸ bir müddet tesbihatla meşgul olan Hulûsi Efendi¸ bahçeye çıktı¸ gülleri suladı. Sabah namazından geldikten sonra¸ bir… Devamını oku

TASAVVUF İRFANI ÜZERİNE

Somuncu Baba

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü’nün yazarı¸ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı; Prof Dr. Ethem CEBECİOĞLU hocamız… Devamını oku

MELİKŞAH'IN DÜNYA NİZÂMI MEFKÛRESİ

Somuncu Baba

Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın vefat ettiğinde oğlu Melikşah henüz 20 yaşlarındaydı. Babası kendisine büyük bir devlet ve Nizamü'l-mülk gibi yetenekli… Devamını oku

TASAVVUF VE İNSAN

Somuncu Baba

Felsefede mistisizm (gizemlilik) doğaüstü güçlerin var olduğunu ve bu güçlerle ilişki kurabileceğini savunan felsefe düşüncedir. Başka bir ifade ile mistisizm… Devamını oku

ÇOCUKLARDA KENDİNE GÜVEN

Somuncu Baba

Kendine Güvenmesini Sağlayalım Çocuğumuzun kendine güveni ve teşebbüs gücü olmalıdır. Bunun için ona yardımcı olmalıyız. Kendine Güvenmesini Sağlayalım Çocuğumuzun kendine… Devamını oku

HİKMETİN İSLÂM COĞRAFYASINDAKİ YOLCULUĞU

Somuncu Baba

Yitik bilgi hikmet ve felsefe¸ arayıcıları tarafından yerkürenin her coğrafyasında keşfedilmeyi beklemekteydi. Ancak onun tâliplileri¸ öncelikle kendi bünyelerinin ve köklerinin… Devamını oku

BİR EDEP TİMSALİ CAFER-İ SADIK

Somuncu Baba

“Cafer-i Sadık altın silsilenin halkalarından olup on iki imamın altıncısı olduğu kabul edilir. Bütün maddi ve manevi ilimlerle meşgul olmuş¸… Devamını oku

EDEB YA HÛ

Somuncu Baba

“Edep: her konuda haddini bilip¸ sınırı aşmamak¸ insanlara iyi muamelede bulunmak sünnet üzere hareket etmek¸ hataya düşmekten sakınılacak şeyi bilmektir.”… Devamını oku

ARAFTA YAŞAMAK

Somuncu Baba

“Bir hayatı¸ ısmarlama bir hayatı bırakıyorum Görenler üstünde iyi duruyor derdi her bakışta” “Bir hayatı¸ ısmarlama bir hayatı bırakıyorum Görenler… Devamını oku