KIYMETLİ OKUYUCULAR

Hayatımızı devam ettirdiğimiz toplum içerisinde başka insanlara karşı davranışlarımız konusunda uymamız gereken kuralları iyi bilmemiz¸ en mühim edebdir.

Hayatımızı devam ettirdiğimiz toplum içerisinde başka insanlara karşı davranışlarımız konusunda uymamız gereken kuralları iyi bilmemiz¸ en mühim edebdir. Büyüklere karşı saygılı¸ küçüklere karşı şefkatli olmak dinimizin emridir. İnsan¸ saygıya en çok layık olan varlıktır. Onun içindir ki¸ ikili ilişkilerde saygılı davranmak¸ düşünerek hareket etmek gerekmektedir. Kırıcı davranışlardan sakınmak¸ velev ki yapılmış ise pişman olmak¸ özür dilemek olgunluğun alâmetidir. Olgun insanlar özür dilemeyi bildiği gibi¸ özrü kabul etmeyi de bilirler.
Dergimizin bu sayısında ağırlıklı olarak edeb konusunu yazarlarımız çeşitli yönleriyle inceliyorlar. Edebin gayesi: Allah Teâlâ'nın beğendiği bir edeple süsleyerek¸ başka insanlarla olan münasebetlerinde ölçülü hareket etmelerini sağlamak; hem şahsın hem de toplumun huzur içerisinde yaşamasını temin etmektir. Prof. Dr. Zeki Duman “Edebin Önemi” başlıklı yazısında şöyle diyor.
“İslâm dini¸ toplum içerisinde yaşamayı tavsiye edip insanların birbirleriyle olan münasebetlerini iyi bir şekilde düzenlemelerini isterken¸ onların refah ve saadetlerini arzu etmiştir. Hiç şüphe yok ki¸ bu arzunun gerçekleşmesi içtimaî münasebetlerin normal bir düzeyde tutulmasına bağlıdır.”
Özcan Ünlü ise “İlla Edeb¸ İlla Edeb” konulu deneme tadındaki satırlarda edeb-edebiyat ilişkisine vurguda bulunuyor.
Alim Yıldız bu sayıdaki yazısında “Edebiyat¸ Şiir ve Kur'ân-ı Kerim” münasebetine değiniyor. Sadık Yalsızuçanlar'ın bu sayıdaki röportajı¸ Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü'nün yazarı¸ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı; Prof Dr. Ethem Cebecioğlu hocamız ile tasavvuf irfanı üzerine…
Yard. Doç. Dr. Ali Çavuşoğlu'nun Somuncu Baba'nın oğlu Yûsuf-ı Hakîkî'nin Mahabbet-nâme'sinden sadeleştirdiği “Sevgi Yolu” adlı bölümde her gün sayısız aşk mektupları yazılan evrende birkaç satır yakalayabilmek; aşk esintilerini hissetmek adına can kulağımıza özlü cümleler fısıldıyor… Her yeni sayımızda yeni yazarlarımız ve yeni konularla daha iyi ve daha güzele doğru ilerliyoruz…
Bu sayımızda; Muhsin İlyas Subaşı¸ Bülent Özcan¸ Bekir Oğuzbaşan¸ Rıfat Araz ve M. Halistin Kukul'un şiirlerini okuyabilirsiniz.
Hicret¸ hakkın ve adaletin zulme; ilim ve irfanın cehâlete karşı üstün gelmesinin başlangıç tarihidir. Bu vesile ile yeni hicri yılınızı tebrik ederim. Mart sayımızda buluşmak üzere…

Sayfayı Paylaş