DÎVÂN-I HULÛS-İ DARENDEVÎ

Somuncu Baba

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ(k.s)

Aşk u muhabbet ezelî sıdkı bütünlerde bütün
Sırr-ı ruh-ı lemyezelî sıdkı bütünlerde bütün

İlm ile irfân arasan gevher-i pür-kân arasan
Derdliye dermân arasan sıdkı bütünlerde bütün

Yârı gören dîde-i aşk varı veren sîne-i aşk
Gevher-i sencîde-i aşk sıdkı bütünlerde bütün

Kenz-i Hudâ'nın güheri mâye-i zâtın eseri
“Men aref “in hoş haberi sıdkı bütünlerde bütün

Âdemi ikmâle sebeb lâzım olan cümle edeb
Hulûsîyâ bak gör ki hep sıdkı bütünlerde bütün

Sayfayı Paylaş